7. LAG NATJEČAJ TO 3.1.1.


Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ 24. listopada 2022. godine objavljuje LAG Natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji „Terra liburna“ za razdoblje 2014.-2022. u raspoloživom iznosu od 436.023,00 EUR. Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok najviši iznos javne potpore i ukupna vrijednost projekta iznosi 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Cilj Natječaja je poboljšanje života u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomskeodrživosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Prihvatljivi korisnici za prijavu na Natječaj jesu: jedinica lokalne samouprave, trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola, udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije), vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa. Prihvatljivi korisnici moraju biti sa sjedištem na području LAG-a „Terra liburna“, što uključuje gradove Kastav i Opatiju, te općine Jelenje, Klana, Lovran, Matulji, Mošćenička Draga i Viškovo.

U svrhu informiranja potencijalnih korisnika/ca u operativnom uredu LAG-a (Vjekoslava Spinčića 13, Opatija) održavati će se individualne konzultacije isključivo uz prethodnu najavu od 24.10.-07.11.2022. Korisnici se mogu najaviti putem e-maila lag.terraliburna@gmail.com ili na 095/38-44-585.

Na e-mail LAG-a lag.terraliburna@gmail.com potencijalni prijavitelji mogu  postavljati pitanja za predmetni Natječaj, a postavljena pitanja sa odgovorima će se objaviti na službenoj stranici LAG-a www.terra-liburna.hr .

Stručna služba LAG-a održat će jednu (1) informativnu radionicu za sve potencijalne prijavitelje, koja će se održati:

  • Srijedu 26. listopada 2022. godine u Matuljima (vijećnica općine Matulji – Trg Maršala Tita 11) s početkom u 13 sati

Podnošenje prijava na LAG Natječaj za provedbu TO 3.1.1. traje od 8. studenog 2022. godine do 15. veljače 2023. godine.

__________________________________________________________________________________________________________________

Odlukom Upravnog odbora LAG-a “Terra liburna” od  dana 06. veljače 2023. godine objavljuje se izmjena Natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Terra liburna“ za razdoblje 2014.-2020. Predmetna izmjena Natječaja objavljuje se 07. veljače 2023. godine.

Izmjenom Natječaja produžuje se rok za prijave s 15. veljače 2023. na 30. ožujak 2023. godine.

Izmijenjeni tekst Natječaja nalazi se u prilogu.

IZMIJENJENI TEKST NATJEČAJA:

LAG_natječaj_TO_7.4.1._LRS LAG TL_V2


Odlukom Upravnog odbora LAG-a Terra liburna od dana 27. ožujka 2023. godine objavljuje se 2. izmjena LAG Natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Terra liburna 2014.-2020. Predmetna izmjena objavljuje se 28. ožujka 2023. godine.

Izmjenom Natječaja produžuje se rok s 30. ožujka 2023. na 31. svibnja 2023. godine.

Izmjenom Natječaja povećavaju se raspoloživa sredstva.

IZMIJENJENI TEKST NATJEČAJA:

LAG_Natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG TL_V3


Odlukom Upravnog odbora LAG-a Terra liburna od dana 11. svibnja 2023. godine, a koja stupa na snagu 17. svibnja 2023. godine objavljuje se 3. izmjena LAG Natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Terra liburna 2014.-2020. Predmetna izmjena objavljuje se 17. svibnja 2023. godine.

Izmjenom Natječaja produžuje se rok s 31. svibnja 2023. na 30. lipnja 2023. godine.

IZMIJENJENI TEKST NATJEČAJA:

LAG_Natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG TL_V4


Odlukom Upravnog odbora LAG-a Terra liburna od dana 26. lipnja 2023. godine objavljuje se 4. izmjena LAG Natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Terra liburna 2014.-2020. Predmetna izmjena objavljuje se 27. lipnja 2023. godine.

Izmjenom Natječaja produžuje se rok s 30. lipnja 2023. na 21. srpnja 2023. godine.

IZMIJENJENI TEKST NATJEČAJA:

LAG_Natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG TL_V5


Odlukom Upravnog odbora LAG-a Terra liburna od dana 19. srpnja 2023. godine objavljuje se 5. izmjena LAG Natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Terra liburna 2014.-2020. Predmetna izmjena objavljuje se 19. srpnja 2023. godine.

Izmjenom Natječaja produžuje se rok s 21. srpnja 2023. na 31. kolovoza 2023. godine.

IZMIJENJENI TEKST NATJEČAJA:

LAG_Natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG TL_V6


Odlukom Upravnog odbora LAG-a Terra liburna od dana 31. kolovoza 2023. godine objavljuje se 6. izmjena LAG Natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Terra liburna 2014.-2020. Predmetna izmjena objavljuje se 31. kolovoza 2023. godine.

Izmjenom Natječaja produžuje se rok s 31. kolovoza 2023. na 18. rujan 2023. godine.

IZMIJENJENI TEKST NATJEČAJA:

LAG_Natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG TL_V7


OBAVIJEST AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU:

„Kod ispunjavanja zahtjeva (obrazaca, tablica) od 1.1.2023., iznose i ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice potrebno je unijeti u euru (EUR), a u slučaju da su ti iznosi u pravnim instrumentima (na primjer u troškovnicima) izraženi u kuni (kn) potrebno je te iznose odnosno ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice preračunati iz kn u EUR po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 te ih unijeti u EUR. Preračunavanje se izvršava primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije (7,53450) te zaokruživanjem pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale. Ako su iznosi u pravnim instrumentima izraženi u stranoj valuti (ako nisu izraženi u EUR), potrebno je preračunati te iznose iz strane valute u EUR po tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se podnosi zahtjev.“

Predhodni Putem LAG-a dodijeljeno preko 900.000 kuna za 8 malih poljoprivrednika

Kontaktirajte nas tel: +385 95 384 4585 / lag.terraliburna@gmail.com

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.