Što je LAG?

Lokalne akcijske grupe su tijela osnovana u EU namijenjena podršci ruralnih regija, a koja objedinjuju predstavnike malih i srednjih poduzeća, lokalne samouprave, neprofitnih organizacija i drugih dionika iz različitih sektora, koji se zajedno dogovaraju u cilju razvoja njihove regije. LAG je pravna osoba s usvojenim statutom, definiranim ciljevima i usvojenom lokalnom razvojnom strategijom te mogućnošću da novi zainteresirani dionici mogu lako pristupiti. Na osnovu usvojene strategije razvoja područja LAG-a, objavljuje natječaje za dodjelu sredstava, savjetuje, administrira, procjenjuje i bira projekte koji će se financirati. Osim toga, bavi se i drugim aktivnostima poput informiranja, obuke, savjetovanja te provođenja konkretnih aktivnosti.

Poticaj pokretanja LAG-a nalazi se u postulatu aktivnog uključivanja ruralnog stanovništva u promicanje novih ideja i aktivnosti, osim onih tradicijskih, što potiče održivi ruralni razvoj i stvara nove izvore dohodaka u ruralnim područjima.

Lokalna akcijska grupa (LAG) stoga predstavlja:

  • partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja
  • članovi mogu biti fizičke i pravne osobe
  • predstavlja ruralno područje s više od 5 000, a manje od 150 000 stanovnika
  • naselje u sklopu LAG-a ne smije imati više od 25 000 stanovnika

Najčešći dionici LAG-ova su:

  • predstavnici lokalne samouprave i javnih ustanova
  • profesionalne organizacije i savezi (poljoprivrednika, malih poduzetnika i drugih djelatnosti)
  • udruge (za razvoj zajednice, za zaštitu okoliša i krajolika, usluge u kulturi, socijalne usluge, udruge žena, mladih itd.)
  • razvojne agencije, dionička društva, poslovni inkubatori i druge organizacije poslovnog sektora
  • OPG-i, obrti i fizičke osobe

Kontaktirajte nas tel: +385 95 384 4585 / lag.terraliburna@gmail.com

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.