INFO CENTAR

LAG “TERRA LIBURNA” INFO CENTAR je servis koji u jedinstvenom prostoru nudi javnosti s područja 8 jedinica lokalne samouprave, u kojima djeluje LAG, informacije i savjetodavnu pomoć oko pronalska odgovarajućeg izvora financiranja za projekte i prijave na natječaje, te nudi informacije o Programu ruralnog razvoja RH 2014-2020, programima LAG-a, nacionalnim i međunarodnim suradnjama i EU fondovima.

LAG Terra Liburna INFO CENTAR vrši slijedeće aktivnosti:

  • omogućuje građanima hitnu službu za odgovore na svoja pitanja
  • nudi širok raspon publikacija, letaka i vodiča o tome kako rade institucije Europske unije po pitanju Fondova EU i proračuna EU od 2014.-2020.
  • informira o lokalnim i regionalnim politikama i programima Unije, bavi se širenjem informacija, publikacija i dokumenata (čineći ih dostupnim u svojim prostorijama ili ih distribuira u tijeku sajmovima, izložbama i seminarima na lokalnoj ili regionalnoj razini )
  • promovira i motivira sudjelovanje lokalne i regionalne razine u programima Zajednice
  • aktivno promovira lokalne rasprave o relevantnim temama kojima se bavi LAG
  • usmjerava zahtjeve javnosti na druge izvore specijaliziranih informacija
  • surađuje sa institucijama u pružanju informacija (Grupacija konzultanata HGK, RRA Porin, Savjetodavna služba, županijski tim za informiranje o PRR 2014.-2020. i dr.)
  • organizira edukacije i druge aktivnosti u suradnji sa članovima i suradnicima
  • nudi individualnu pomoć oko prijavnih dosjea za natječaje, pregled dokumentacije i savjetovanje o kriterijima i prihvatljivim troškovima

Ciljevi LAG Terra Liburna INFO CENTRA

1. Povećanje informiranosti šire javnosti, s naglaskom na članove LAG-a i druge dionike ruralnog razvoja, o mogućnostima i načinima financiranja projektnih ideja
2. Educiranje većeg broja osoba o načinu apliciranja na natječaje za javna sredstva
3. Savjetovanje o intenzitetu i visini potpora za pojedine mjere unutar operativnih programa (posebno unutar Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.) i kriterijima za izbor projekata kojima se aplicira na natječaj i prihvatljivim troškovima
4. Provođenje LEADER i CLLD pristupa

Kontaktirajte nas tel: +385 95 384 4585 / lag.terraliburna@gmail.com

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.