Leader pristup

Community-led Local Development

Lokalni razvoj pod vosdstvom zajednicet

Lokalna razina i ruralna područja danas su u Europi prepoznata kao bitan element od kojega uvelike ovise identitet, integritet, razvojne perspektive, stabilnost i sigurnost svake nacionalne države. Zbog toga, Europska unija intenzivo ulaže u sve aspekte lokalnog-ruralnog razvoja, s ciljem izjednačavanja uvjeta života u urbanim i lokalnim sredinama, te očuvanja i integralnog razvoja ruralnih prostora i njihovih vrijednosti.

LEADER (iz francuskog izraza “Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale”) je kratica koja označava “vezu među aktivnostima razvoja ruralnog gospodarstva.” Informacije dobivene evaluacijom LEADER-a kao i od dionika iz ruralnih područja pokazuju prednosti LEADER-a kao alata kojim se postižu rezultati u različitim situacijama i na različitim područjima što pridonosi prilagođavanju ruralnih politika specifičnim potrebama pojedinih ruralnih prostora. Ohrabrujući sudjelovanje na lokalnoj razini u stvaranju i provedbi strategija održivog razvoja, ovaj pristup razvija sve veći utjecaj na buduće ruralne politike.

Lokalne strategije trebaju proizlaziti iz lokalnih potreba, a lokalna partnerstva moraju razviti oblike koordinacije koja najviše odgovaraju okolnostima i ciljevima tih strategija, nadilazeći tako ranije povijesti suradnje i/ili sukoba i raznolike institucionalne kulture unutar lokalne zajednice. S obzirom na to da LAG-ovi nemaju iskustvo i kapacitet za samostalno upravljanje Lokalnim razvojnim strategijama (te se upravo zato i odobrava “Pripremna pomoć” kroz nacionalne operativne programe), unutar partnerstva treba odabrati ljude koji će voditi neku komponentu strategije (primjerice cilj vezan za neki određeni ESI fond), što znači osnovati odbor ili tim, ili pak prema međunarodnim primjerima dobre prake ovlastiti lokalnu razvojnu agenciju ili drugu instituciju kako bi se osiguralo provođenje operacija iz strategije, a ne prijavljivati pojedinačne projekte, što ustvari čine korisnici.

CLLD osim izrade strategije i razvoja projekata ima značajku stvarne uključenosti lokalnih zajednica u isporuku, odnosno u postupak za odabir, odobravanje i financiranje projekata. Upravljačka tijela donose sustav prikladan za isporuku CLLD. U glavnim sustavima isporuke potpunu odgovornost za ocjenjivanje, odabir i odobravanje financiranja projekata snosi upravljačno tijelo, tj. u slučaju Programa ruralnog razvoja 2014-2020 (PRR 2014-2020), Agencija za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju (APPRRR).

U CLLD LAG nema samo savjetodavnu ulogu, već bira operacije i utvrđuje iznos potpore za operacije i donosi formalne odluke o operacijama koje će se podupirati.

CLLD LAG-ove ne smije doživljavati kao posljednju lokalnu kariku u dugom lancu za ostvarivanje politika o kojima se odlučuje drugdje. Oni nisu samo mjesta gdje se sve usluge vezane za održavanje poziva i prikupljanje prijava za bespovratna sredstva ili programe izobrazbe mogu naći na jednom mjestu. Istinska vrijednost partnerstva proizlazi iz njihove uloge u spajanju lokalnih ljudi kako bi se potaknuo protok ideja i sukreiranje projekata koji se ne bi dogodili ili bi ih bilo puno teže razviti da partnerstva nema.

U svojoj evoluciji koja traje od 1991., LEADER je u tri prethodne generacije (LEADER I. – 1991.-1993.; LEADER II. – 1994.-1999., LEADER+ – 2000.-2006., Os LEADER 2007.-2013.) imao status inicijative, da bi u posljednjem planskom razdoblju 2007. – 2013. prerastao u integralni dio europske politike ruralnog razvoja – os LEADER i obvezni dio nacionalnih programa ruralnog razvoja zemalja-članica. U prethodnom razdoblju LEADER+ u 15 “starih” država članica djelovala su 893 LAG-a s ukupnim stanovništvom od 52 milijuna. Od deset novih članica, prije priključenja Bugarske i Rumunjske, šest se odlučilo na primjenu LEADER+ što je rezultiralo sa stotinjak novih LAG-ova. Suradnjom LAG-ova pokrenuto je gotovo tisuću lokalnih i više od tristo prekograničnih projekata.

7 načela LEADER pristupa

LEADER govori o tome kako, a ne što treba raditi. Sastoji se od sedam osnovnih elemenata – načela, koja treba slijediti u cijelosti, a ne pojedinačno:

Održivi ruralni razvoj- razvoj koji se temelji na očuvanju i uravnoteženom razvoju okolišnog, društvenog i gospodarskog kapitala.
Pristup temeljen na osobitostima područja- svako ruralno područje ima svoja obilježja, potencijale, posebnosti i prepoznatljivost – na njima treba graditi planiranje budućnosti.
Pristup odozdo prema gore- široko uključivanje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama doprinijet će kvalitetnom razvoju bogatstvom ideja i mogućih rješenja.
Uspostavljanje lokalnih partnerstva- usitnjene inicijative često su unaprijed osuđene na propast, pogotovo u malim sredinama, jer im nedostaje snaga, uvjerljivost i povjerenje zajednice; stoga povezivanje, uspostavljanje partnerstva i razvoj kulture suradnje imaju presudnu važnost. LEADER-ova originalna ideja je stvaranje lokalnih javno-privatnih partnerstva u obliku lokalnih akcijskih grupa – LAG-ova.
Inovativnost- tradicija je svakako temelj održivog ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način.
Integralan i višesektorski pristup- sektorska podijeljenost čest je uzrok problemima u razvoju. Horizontalno, međusektorsko povezivanje kao i okomito, povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija, osobito je važno u ostvarivanju održivog ruralnog razvoja.
Umrežavanje- povezivanje, učenje na primjerima dobre prakse, prijenos i razmjena znanja i iskustva od posebne su važnosti u provedbi LEADER-a, jer se na taj način od pojedinačnih raznolikih slučajeva stvara zajedničko tkanje razvoja europskih ruralnih sredina te pruža uzajamna pomoć i potpora. Suradnja- je korak dalje od umrežavanja, prema pokretanju i provedbi zajedničkih projekata dva ili više LAG-ova unutar zemlje, regije i/ili Europske unije.

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.