NAZIV INSTITUCIJE/ ORGANIZACIJE/ČLANA LAG-A IMENOVAN ZA ZAMJENSKOG ČLANA UPRAVNOG ODBORAIMENOVANI PREDSTAVNIKNAZIV INSTITUCIJE/ ORGANIZACIJE/ČLANA LAG-A IMENOVAN ZA ZAMJENSKOG ČLANA UPRAVNOG ODBORAIMENOVANI PREDSTAVNIK
OPG Alma Cvjetković *Anđela Cvjetković 
OPG Kukurin Josip*Irena Kukurin Barić
Općina Mošćenička Draga**Natali Iskra
Udruga ljubitelja kamelija**Rajko Ukić
Općina MatuljiAstra GašpariniGrad KastavKrešimir Vidović
Udruga Brsečki česanMario ZaccariaUdruga Lisina AvanturaRajko Bačnar
Udruga Agro OpatijaJosip PerišićPlaninarsko društvo „Pliš“Gordan Grgurina
Poljoprivredna zadruga OleandarZrinka BrajanOPG Franković VedranVedran Franković
OPG Kos RobertRobert KosOPG HiblerGoran Hibler

*Predsjednica Upravnog odbora Anđela Cvjetković – imenovani predstavnik za OPG Alma Cvjetković i dopredsjednica Upravnog odbora Irena Kukurin Barić – imenovani predstavnik za OPG Kukurin Josip, kao imenovane osobe za zastupanje LAG-a, zbog svoje funkcije ne mogu imati zamjenske članove.

** Temeljem čl. 32.,st 3. i 4. Statuta LAG-a „Terra liburna“ od 18. lipnja 2019. godine, Predsjednik i Dopredsjednik ne mogu imati zamjenske članove, dok preostalih sedam (7) članova Upravnog odbora, pet (5) članova ima zamjenske članove, te sukladno tome Natali Iskra – imenovani predstavnik Općine Mošćenička Draga i Rajko Ukić – imenovani predstavnik Udruge ljubitelja Kamelija, nemaju svoje zamjenske članove.

Kontaktirajte nas tel: +385 95 384 4585 / lag.terraliburna@gmail.com

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.