Javna nabava

Javna nabava

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

Opatija, 10.05.2024. godine

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABAVU:

Usluga izrade promotivnih filmova LAG-ova i fotografija za potrebe međuteritorijalnog projekta suradnje LAG-ova „LOCAL2LOCAL“

Evidencijski broj nabave 2024-00112-000001

Krajnji rok za dostavu ponuda je 17.05.2024. godine do 23:59.

Do navedenog roka ponuda mora biti zaprimljena na e-mail Naručitelja: lag.terraliburna@gmail.com .

Preuzmi dokumentaciju!

_______________________________________________________________________________________

Odluka o pokretanju nabave – KLUB 7

10.03.2023.

Odluka o pokretanju nabave_KLUB 7 – preuzmi

Javni poziv za dostavu ponuda 2023-00093-000001

Registar sklopljenih ugovora u postupku jednostavne nabave u 2018. godini Preuzmi

Plan nabave za 2020. OdlukaPreuzmi

Plan Nabave LAG TL 2020Preuzmi

Registar ugovora jednostavne nabave u 2020Preuzmi

Ugovor o nabavi usluga Editori 2020Preuzmi

Javni poziv na dostavu ponuda – Programsko rješenje

Trebate pomoć

Ako imate pitanja, slobodno nas kontaktirajte


Pošalji upit

Kontaktirajte nas tel: +385 95 384 4585 / lag.terraliburna@gmail.com

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.