Europsko gospodarsko interesno udruženje “Peoples and Cities of Europe”

Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o. putem svojih talijanskih partnera dobila je poziv za uključivanje u tzv. društvo bez kapitala koji se sukladno EU programima može pokrenuti unutar članica EU s javnim interesom. Takva se društva zovu GEIE – Gruppo Europeo di Interese Economico, Europsko gospodarsko interesno udruženje. U daljnjem tekstu koristit će se kratica EGIU. Takva aktivnost je naglašena u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovorom o Europskoj uniji iz 2009. godine gdje se posebna pažnja daje na gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji i omogućio pravni temelj za definiranje instrumenata za jačanje teritorijalne suradnje i razvoj projekata stalne kohezije te suradnje na razini lokalnih i regionalnih samouprava.

EGIU je stoga alat za ekonomske integracije između zemalja EU i europskog gospodarskog prostora. Koristi se kako bi omogućio članovima doprinos poboljšanja svojih rezultata na raznim područjima i u raznim procesima rada. Nema za cilj stvaranje profita. Za pokretanje EGIU -a potrebna su najmanje dva člana sa sjedištem na području EU. Uključivanje u EGIU propisuje pravnu sposobnost (ne pravnu osobnost, barem za članice iz Italije). Članovi stječu sposobnost biti nositeljem aktivnih i pasivnih pravnih odnosa. To znači da, sukladno odredbama Statuta jednog EGIU -a, EGIU izravno preuzima svoje obveze i odgovara stečenom imovinom. Članice postavljaju EGIU sukladno svojim potrebama. Temeljni dokument za pokretanje EGIU -a je Uredba EZZ-a broj 2137/85 i talijanski Zakonodavni dekret broj 240/91 budući će sjedište GEIE-a biti u Italiji.
Upravo je takvo interesno udruženje osnovano između talijanskih i hrvatskih partnera osnovano u Forli, Italija 20. prosinca 2013. godine, te su osnivači Općina Stia i Grad Trogie, a Sporazum o partnerstvu je potpisan 5. svibnja 2014. u Talijanskom konzulatu u Rijeci.

Do sada s talijanske strane svoj iskaz interesa i sudjelovanja dale su općine: Comune di Bagno di Romagna, Comune di Stia, Comune di Civitella di Romagna, Comune di Santa Sofia, Comune di Premilcuore, Comune di Predappio, Comune di Sermide te institucije Parco delle Foreste Casentinesi, Lokalna akcijska grupa Confcooperative i Cooperativa Fare del Bene.

Hrvatska strana do sada ima, osim Grada Trogira, interes za pristupanjem Regionalne razvojne agencije Porin koja će biti koordinator za hrvatsku stranu te Općina Matulji, Grad Kastav, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga, Centar za rehabilitaciju Rijeka, LAG Terra Liburna, LAG Gorski kotar, LAG Vinodol, Lokalna razvojna agencija PINS, LAG Istočne Istre.

Kontaktirajte nas tel: +385 95 384 4585 / lag.terraliburna@gmail.com

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.