Leader pristup

Community-led Local Development

Lokalni razvoj pod vosdstvom zajednicet

CLLD (eng. Community-led Local Development – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva i lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti

CLLD započinje s vizijom toga gdje bi lokalni dionici željeli biti u budućnosti i što misle da bi se trebalo promijeniti da tamo stignu, pa se odgovaranje na lokalne potrebe postavlja na prvo mjesto, a na financiranje se gleda kao na sredstvo za postizanje željenog cilja, a ne kao u dosadašnjim konvencionalnim pristupima gdje je lokalni razvoj bio vođen financiranjem.

Lokalne strategije trebaju proizlaziti iz lokalnih potreba, a lokalna partnerstva moraju razviti oblike koordinacije koja najviše odgovaraju okolnostima i ciljevima tih strategija, nadilazeći tako ranije povijesti suradnje i/ili sukoba i raznolike institucionalne kulture unutar lokalne zajednice. S obzirom na to da LAG-ovi nemaju iskustvo i kapacitet za samostalno upravljanje Lokalnim razvojnim strategijama (te se upravo zato i odobrava “Pripremna pomoć” kroz nacionalne operativne programe), unutar partnerstva treba odabrati ljude koji će voditi neku komponentu strategije (primjerice cilj vezan za neki određeni ESI fond), što znači osnovati odbor ili tim, ili pak prema međunarodnim primjerima dobre prake ovlastiti lokalnu razvojnu agenciju ili drugu instituciju kako bi se osiguralo provođenje operacija iz strategije, a ne prijavljivati pojedinačne projekte, što ustvari čine korisnici.

CLLD osim izrade strategije i razvoja projekata ima značajku stvarne uključenosti lokalnih zajednica u isporuku, odnosno u postupak za odabir, odobravanje i financiranje projekata. Upravljačka tijela donose sustav prikladan za isporuku CLLD. U glavnim sustavima isporuke potpunu odgovornost za ocjenjivanje, odabir i odobravanje financiranja projekata snosi upravljačno tijelo, tj. u slučaju Programa ruralnog razvoja 2014-2020 (PRR 2014-2020), Agencija za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju (APPRRR).

U CLLD LAG nema samo savjetodavnu ulogu, već bira operacije i utvrđuje iznos potpore za operacije i donosi formalne odluke o operacijama koje će se podupirati.

CLLD LAG-ove ne smije doživljavati kao posljednju lokalnu kariku u dugom lancu za ostvarivanje politika o kojima se odlučuje drugdje. Oni nisu samo mjesta gdje se sve usluge vezane za održavanje poziva i prikupljanje prijava za bespovratna sredstva ili programe izobrazbe mogu naći na jednom mjestu. Istinska vrijednost partnerstva proizlazi iz njihove uloge u spajanju lokalnih ljudi kako bi se potaknuo protok ideja i sukreiranje projekata koji se ne bi dogodili ili bi ih bilo puno teže razviti da partnerstva nema.

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.