Koordinacija lokalnih akcijskih grupa Primorsko-goranske županije

Primorsko-goranska županija je prepoznala važnost LAG-ova u proračunskom razdoblju 2014-2020 kao temeljne pokretače ruralnog razvoja, te je iz te pretpostavke potekla ideja o zajedničkoj suradnji. LAG-ovi koji djeluju na području Primorsko-goranske županije su 9. prosinca 2013. godine u Opatiji potpisali zajednički Sporazum o suradnji s Centrom za brdsko-planinsku poljoprivredu kojim se obavezuju međusobno surađivati na provedbi LEADER pristupa, u divulgaciji informacija i organiziranju zajedničkih aktivnosti i edukacija, dok se s druge strane Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu obvezao podržavati LAG-ove kroz svoje programe rada i sufinancirati ih dodijeljenim sredstvima iz županijskog proračuna.

Strane Sporazuma su se usuglasile da je predmet Sporazuma uspostavljanje i razvijanje suradnje i partnerskih odnosa temeljenim na odrednica ruralnog razvoja i LEADER pristupa, osobito:

 • isticanjem specifičnosti subregionalnih područja
 • putem lokalnih akcijskih grupa doprinijeti društveno-ekonomskom razvoju ruralnog područja za zadovoljavanje vlastitih potreba i interesa svih stanovnika i gospodarskih subjekata
 • provoditi integrirani razvoj ruralnog područja uvažavajući odrednice održivog razvoja i LEADER pristupa slijedeći prihvaćene strategije ruralnog razvoj vlastitog područja
 • uključiti inovativne procese u lokalne aktivnosti i projekte
 • uključiti se u umrežavanje i suradnju s domaćim i inozemnim organizacijama i institucijama
 • tražiti, povezivati i integrirano koristiti sredstava za provedbu lokalne razvojne strategije lokalnih akcijskih grupa iz različitih izvora financiranja
 • poticati lokalne zajednice za integrirani razvoj primjenjujući pristup odozdo prema gore za potrebne strukturne promjene prema teritorijalnim i lokalnih izazovima
 • zgrađivati lokalnu zajednicu kroz inovativne procese i inovacije u svim segmentima života i rada za ostvarenje promjena i poticaja za razvoj te korištenje postojećih resursa na ruralnom području
 • promicanje ukupnih napora zajednice u osnaživanju svih dionika radi sudjelovanja i izgradnje uključenosti i povećanja učinkovitosti regionalne i ruralne EU i domaće politike te provedbu ciljeva Europske unije, Republike Hrvatske i PGŽ u svim područjima
 • zajedničko sudjelovanje na domaćim i međunarodnim projektima od zajedničkog značaja, u obliku partnerstva ili na drugi prikladan način, posebice projektima i fondovima Europske unije
 • uzajamno pružanje znanstvenih, stručnih, poslovnih i organizacijskih usluga radi poboljšanja ukupne efikasnosti i uspješnosti obavljanja djelatnosti strana ovog Sporazuma
 • redovite razmjene poslovno relevantnih informacija o mogućnostima unapređivanja međusobnih poslovnih odnosa i suradnje
 • realizacija tematskih istraživanja
 • dizanje svijesti stanovništva i dionika o potrebama i mogućnostima ruralnog razvoja te promocija LAG-ova, LEADER načela, lokalnih razvojnih strategija i drugog potrebnog koristiti

Kontaktirajte nas tel: +385 95 384 4585 / lag.terraliburna@gmail.com

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.