Pristajem da se moji osobni podaci koriste u skladu s Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka LAG-a Terra Liburna.

   
   

   

   
   

  Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.