Agribiocert

Azimuth

Riječka razvojna agencija Porin

Makora

Regionalna energetska agencija Kvarner

Primorsko-goranska županija

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ: CPRR

Savjetodavna služba

Leader mreža

Korisni linkovi

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je javno tijelo,...

Saznaj više

Europska mreža za ruralni razvoj

The European Network for Rural Development (ENRD) serves as a hub for exchange of information,...

Saznaj više

LEADER mreža Hrvatske

Provedbom reforme Zajedničke poljoprivredne politike, 1991. godine,,...

Saznaj više

Kontaktirajte nas tel: +385 95 384 4585 / lag.terraliburna@gmail.com

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.