Projekt ZeleNatura vrijedan 2 milijuna Eura odabran za provedbu na Interreg Slovenija-Hrvatska

Još jedna divna vijest za kraj godine.
Odobren nam je naš prvi projekt na Interreg Programme Slovenia – Croatia!!!
Projekt ZeleNatura – Unaprjeđenje urbane infrastrukture za zelenije jezgre sjevernog Jadrana prijavljen je u partnerstvu. Nositelj projekta je Grad Kastav, a aktivnosti će se provoditi u partnerstvu sa slovenskim općinama Kopar i Izola, Lokalnom akcijskom grupom Terra liburna, Biotehničkim fakultetom iz Ljubljane te Agronomskim fakultetom iz Zagreba.

Glavni cilj projekta je unaprijediti urbana područja gradova sjevernog Jadrana zelenom infrastrukturom, poboljšati alate i metode upravljanja i praćenja stanja zelene infrastrukture te osvijestiti i educirati građanstvo o višestrukim koristima zelene infrastrukture.

Projektom su predviđene razne aktivnosti u Kastvu, kao što su uređenje i opremanje perivoja Malinica-Žudika, izrada strateških dokumenata za planiranje i upravljanje zelenom infrastrukturom, izrada i održavanja registra zelene infrastrukture, nabava i postavljanje mjernih instrumenata i digitalnih alata za praćenje kvalitete i temperature zraka na području grada, edukativne radionice na temu okoliša, urbanog vrtlarenja i održivog razvoja namijenjene djeci i građanima, te razmjene građana i OPG-ova između Kastva, Kopra i Izole.

Planirano trajanje projekta je 30 mjeseci, a početak provedbe se očekuje u prvoj polovici 2024. godine.

Kastav će zahvaljujući projektu ZeleNatura imati priliku postati jedan od gradova predvodnika u planiranju i razvoju zelene infrastrukture, a građani Kastva i okolice imat će višestruke koristi od zamišljenih aktivnosti.

Projektom su predviđene razne aktivnosti u Kastvu, kao što su uređenje i opremanje perivoja Malinica-Žudika, izrada strateških dokumenata za planiranje i upravljanje zelenom infrastrukturom, izrada i održavanja registra zelene infrastrukture, nabava i postavljanje mjernih instrumenata i digitalnih alata za praćenje kvalitete i temperature zraka na području grada, edukativne radionice na temu okoliša, urbanog vrtlarenja i održivog razvoja namijenjene djeci i građanima, te razmjene građana i OPG-ova između Kastva, Kopra i Izole.
Veselimo se provedbi ovog projekta i čestitamo svim partnerima!
Predhodni Na LAG Natječaju odabrani projekti u vrijednosti 530.831,18 €

Kontaktirajte nas tel: +385 95 384 4585 / lag.terraliburna@gmail.com

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.