Na LAG Natječaju odabrani projekti u vrijednosti 530.831,18 €

Upravni odbor LAG-a je 08.12.2023. godine donio odluke o odabiru ukupno devet projekata prijavljenih na natječaj LAG-a za provedbu tipa operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”. Odabrani projekti su ukupne vrijednosti 530.831,18 €. Sve odluke su sa 15.12.2023. postale pravomoćne, a rang lista je dostupna u nastavku.

 

Svi prijavitelji su prošli prvi korak administrativne provjere kod naše stručne službe, a sada se dokumentacija unosi u sustav Agronet i čeka se konačna odluka APPRRR-a. Među prijaviteljima su Općina Mošćenička Draga koja će urediti pješačku zonu dijela povijesne urbane jezgre Mošćeničke Drage, Općina Klana će urediti dječje igralište Kalužica, Općina Jelenje će izgraditi o opremiti dječje igralište Lukeži, Općina Viškovo će izgraditi i opremiti tematski put za rekreaciju i šetnju pasa dok će Općina Lovran izgraditi i opremiti sportsko igralište pump-track poligon. Grad Opatija na predmetni se natječaj prijavio s dva projekta, uređenje i opremanje dječjeg igrališta Pobri te će nabaviti zaštitu od sunca za terasu Dječjeg vrtića Opatija, objekt Veprinac. Općina Matulji se također prijavila s dva projekta. Jedan projekt uključuje rekonstrukciju i opremanje sportske građevine na igralištu u Brešcima, a drugi projekt uključuje rekonstrukciju i opremanje dječjeg igrališta Dječjeg vrtića Matulji, Rupa-Lipa.

 

Projekti su odabrani u okviru podmjere 19.2 “Provedba operacija unutar CLLD strategije” Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. putem natječaja LAG-a Terra liburna, a ukoliko prođu drugi dio administrativne kontrole biti će financirani iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

KONAČNA RANG LISTA

Predhodni LAG-u Terra liburna za provedbu nove strategije do 2027. godine 1,82 milijuna Eura

Kontaktirajte nas tel: +385 95 384 4585 / lag.terraliburna@gmail.com

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.