Održana konstituirajuća sjednica koordinacijskog tijela hrvatskog AKIS-a

U Zagrebu je 7. ožujka 2024. godine u Ministarstvu poljoprivrede održana konstituirajuća sjednica Koordinacijskog tijela hrvatskog AKIS-a (CRO AKIS CB). Imenovanjem 24 člana CRO AKIS-a, izborom predsjednika Mladena Fruka, dipl. ing. agr. ravnatelja Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede te formiranjem tajništva CRO AKIS-a kao glavne operativne jedinice službeno je uspostavljen AKIS sustav u Hrvatskoj.

Koordinacijsko tijelo CRO AKIS-a sastoji se od 24 predstavnika gotovo svih važnijih institucija AKIS-a. “Odlučili smo uključiti sve ove predstavnike institucija u koordinacijsko tijelo AKIS-a, jer je svaka od ovih institucija prema našim analizama vrlo važna i jaka u svom području, ali su istovremeno vrlo slabo međusobno povezane. Imenovanjem predstavnika ključnih aktera u koordinacijsko tijelo AKIS-a želimo omogućiti unaprjeđenje međusobne povezanosti i aktivno uključivanje u upravljanje AKIS-om, po mogućnosti kao proces sukreiranja. Također očekujemo da ćemo na ovaj način skratiti vrijeme provedbe odluka i ostalih aktivnosti vezanih uz AKIS.”, istaknuo je predsjednik Mladen Fruk.

Na prvoj sjednici koordinacijskog tijela AKIS-a donesena je odluka o Poslovniku o radu koordinacijskog tijela AKIS-a. Dogovorena je učestalost sastanaka koordinacijskog tijela, najmanje dva puta godišnje osobno ili online, a Koordinacijsko tijelo može se sastajati i po potrebi.

O AKIS-u

Temeljem Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike EU (ZPP) svaka članica EU dužna je uspostaviti AKIS sustav čiji je cilj uspostaviti tokove znanja, kako na razini politike, tako i na razini praktičnog iskustva te definirati prioritete i sukreirati plan prenošenja znanja (diseminacije).

AKIS aktivnosti su:

  • jačanje veza poljoprivrednika sa znanstvenim i ostalim relevantnim institucijama i izvorima znanja,
  • jačanje znanja savjetnika i njihove međusobne povezanosti,
  • poticanje i jačanje inovacijskih partnerstava,
  • učinkovito korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija za poboljšanje protoka i dijeljenja znanja.

Za provedbu navedenih aktivnosti nadležno je AKIS koordinacijsko tijelo, sastavljeno od predstavnika javne savjetodavne službe, privatnih savjetnika i/ili njihovih predstavnika, znanstveno nastavne zajednice, ministarstva nadležnog za poljoprivredu i ostalih povezanih ministarstava (ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša i energetiku i dr.), predstavnika poljoprivrednika, Nacionalne mreže ZPP-a, nevladinih organizacija i ostalih relevantnih dionika.

AKIS koordinacijsko tijelo će kroz odgovarajuće načine razmjene znanja i inovacija podržati aktivnosti Europskog zelenog plana i ciljeve Strategije od polja do stola, dok će Nacionalna mreža ZPP-a služiti kao platforma za umrežavanje dionika, širenje i razmjenu informacija. Članstvo u Nacionalnoj mreži ZPP-a je dobrovoljno, a u aktivnostima Mreže mogu sudjelovati i drugi dionici koji nisu članovi Mreže.

Za više informacija posjetite internetsku stranicu Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede ovdje.

U koordinacijsko tijeko CRO AKIS imenovana je ispred LEADER mreže Hrvatske predsjednica LAG-a Terra liburna Anđela Cvjetković.

Izvor: https://nrm.hr/

 

Predhodni U Velikoj Kopanici održana radionica za LAG-ove

Kontaktirajte nas tel: +385 95 384 4585 / lag.terraliburna@gmail.com

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.