Objavljena izmjena LAG natječaja za provedbu 3.1.1.

dlukom Upravnog odbora LAG-a “Terra liburna” od  dana 19. ožujka 2020. godine objavljuje se izmjena Natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Terra liburna“ za razdoblje 2014.-2020. Predmetna izmjena Natječaja objavljuje se 31. ožujka 2020. godine.

Izmjenom Natječaja produžuje se rok za prijave sa 31. ožujka 2020. na 15. svibnja 2020. godine, te se u tekstu Natječaja mijenja adresa za slanje projektnih prijava i prigovora.

Sve prijave koje se šalju zaključno sa 31. ožujkom 2020. šalju se na adresu LAG “Terra liburna”, Rukavac 61A, Matulji, dok sve prijave koje se šalju od 01. travnja 2020. godine se šalju na adresu LAG “Terra liburna”, Furićevo 38A, Viškovo.

Izmjenjeni tekst Natječaja pogledajte ovdje

Predhodni Natječaj za Mjeru 04 – Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjeru 4.2.Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda – tip operacije 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

Kontaktirajte nas tel: +385 95 384 4585 / lag.terraliburna@gmail.com

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.