Natječaj za Mjeru 04 – Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjeru 4.2.Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda – tip operacije 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

Svrha natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I.Ugovoru .

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 70.000.000,00 HRK.

Visina potpore po projektu iznosi od 15.000 – 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti (do 200.000 EUR za korisnike početnike).

Intenzitet javne potpore je do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Datum otvaranja natječaja: 19.03.2020

Rok za prijavu: 30.06.2020

Iznos sredstava: 70.000.000,00

Tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Predhodni Natječaj za tip operacije 4.1.3 “korištenje obnovljivih izvora energije”

Kontaktirajte nas tel: +385 95 384 4585 / lag.terraliburna@gmail.com

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.