JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKTNIH IDEJA ZA IZRADU LRS LAG-A “TERRA LIBURNA” ZA RAZDOBLJE OD 2023. – 2027. GODINE

Lokalna akcijska grupa “Terra liburna” objavljuje Javni poziv za prijavu projektnih ideja za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a “Terra liburna” za razdoblje od 2023. – 2027. LAG ,,Terra liburna“ je u procesu izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a za razdoblje 2023.-2027.  Kroz izradu Lokalne razvojne strategije definiraju se pravci ruralnog razvoja područja i planiranju budućih tipova projekata za koje će biti dostupna financiranja putem LRS LAG-a u narednom programskom razdoblju.

Pozivaju se svi zainteresirani građani, tvrtke, obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge, udruge, javne ustanove i institucije isključivo s područja koje obuhvaća LAG (gradovi Kastav i Opatije, te općine Jelenje, Klana, Lovran, Matulji, Mošćenička Draga i Viškovo) da prijave svoje projektne ideje koje mogu doprinijeti ruralnom razvoju, podizanju kvalitete života stanovnika na području LAG-a, te gospodarskom, infrastrukturnom i društvenom razvoju područja.

Cilj ove aktivnosti jest uspostavljanje baze projekata te izrade Akcijskog plana provedbe Lokalne razvojne strategije. Ujedno, ovim putem pruža se mogućnost svim zainteresiranim lokalnim dionicima da kandidiraju vlastite razvojne ideje za zajedničku razvojnu strategiju.

Ovaj Javni poziv nije namijenjen financiranju projekata, već se provodi isključivo s ciljem izrade baze projekata i definiranja LRS, a vlasništvo nad projektnim idejama će se u potpunosti poštivati.

Preporučljivo je da projektni prijedlozi imaju veći krug korisnika, odnosno širu ciljanu skupinu te veći utjecaj na razvoj zajednice.

Krajnji rok za prijavu projektnih ideja je 20. prosinac 2022. godine. Svaki prijavitelj može prijaviti više projektnih prijedloga, svaki na zasebnom obrascu.

Prijava na Javni poziv dostavlja se na obrascu u prilogu ovog Javnog poziva, i to osobnim dolaskom, e-mailom na: lag.terraliburna@gmail.com ili poštom na adresu: LAG Terra liburna, Vjekoslava Spinčića 13, pp 11, 51410 Opatija.

Za više informacije kontaktirajte stručnu službu LAG-a na 095/384 45 85.

OBRAZAC PROJEKTNE IDEJE

Predhodni 7. LAG NATJEČAJ TO 3.1.1.

Kontaktirajte nas tel: +385 95 384 4585 / lag.terraliburna@gmail.com

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.