Usvojen Program rada i financijski plan LAG-a za 2024. godinu

Dana 29.12.2023. usvojen je Program rada i financijski plan za narednu 2024. godinu.

ZAKLJUČENJE STAROG I UGOVARANJE NOVOG PROGRAMSKOG RAZDOBLJA 2023.-2027.

LAG “Terra liburna” djeluje od 2013. godine na području 8 jedinica lokalne samouprave s ukupno 59.498 stanovnika . LAG je bio akreditiran za provedbu LEADER-CLLD metodologije putem Mjere 19 Programa ruralnog razvoja (PRR) RH 2014-2020 (kojem je Ministarstvo poljoprivrede upravljačko tijelo) i dodjelu sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj po decentraliziranom modelu. Potpisivanjem Ugovora o dodjeli sredstava odabranom LAG-u iz 2017. godine i njegovim Aneksom iz 2021. godine s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), LAG “Terra liburna” samostalno bez partnera je upravljao financijskom omotnicom vrijednosti  13,78 milijuna kuna, odnosno 1.828.923,78 EUR. 

Dana 13. prosinca 2023. godine LAG je potpisao ugovor o akreditaciji za novo programsko razdoblje za provedbu Lokalne razvojne strategije LAG-a za razdoblje 2023.-2027. iz Intervencije 77.06 “Potpora LEADER (CLLD) pristupu”, te je osigurao potporu u visini 1.822,635,82 EUR odnosno nešto više od inicijalno planirani 1,79 mil. EUR. Sredstva su osigurana putem Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike (SP ZPP) RH 2023.-2027.

Od ukupne alokacije za novo programsko razdobljeje za rad LAG-a do 2029. godine osigurano 455.658,96 EUR, tj. 72.905,43 EUR za 2024. godinu, za projekte suradnje 182.263,59 EUR do kraja razdoblja, te ukupno 65% alokacije će biti alocirano putem projekata korisnika na LAG području, odnosno 1.184.713,27 EUR.

Nova strategija LAG-a će od ukupne alokacije sa čak 55,85% pridonijeti indikatorima povezanim s konceptom Pametnog sela, što uključuje projekte društvene namjene, ali i projekte sukladne smjernicama za zelenu i digitalnu tranziciju.

PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2024. GODINI

Završetak provedbe LRS 2014.-2020. (2021.-2022.)

Po završetku posljednjeg natječaja za JLS za mjeru 3.1. iz LRS LAG-a (sukladan tipu operacije 7.4.1. iz PRR RH), neiskorišteni iznos preostao u strategiji LAG-a za prošlo razdoblje je 12.992,01 EUR, što znači da je prema preliminiarnim podacima iskorištenost strategije LAG-a 99,29%.

LAG natječaji u 2024. godini iz LRS 2023.-2027.

Izrađena Lokalna razvojna strategije za razdoblje 2023.-2027. službeno je započela s provedbom potpisivanjem Ugovora o odabranom LAG-u dana 13.12.2023. i provoditi će se zaključno do 31.12.2029. godine. Posljedično na to da Republika Hrvatska više nije nova pristupnica članstvu Europske unije, provedba SP ZPP skraćena je na 2 godine (N+2), u odnosu na raniji PRR 2014.-2020. (s uključenim prijelaznim razdobljem do 2022. g.) koji se provodio 3 godine nakon isteka programa (N+3). Posljedično će se i svi projekti korisnika morati provesti u roku od dvije godine od odobrenja, ali ne kasnije od 31.12.2029.

Iz nove LRS 2023.-2027. u 2024. su Akcijskim planom provedbe iz poglavlja 7. LRS predviđena 2 natječaja i to za:

  • Intervenciju (INT) 1.1 Povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava i razvoj prepoznatljivih poljoprivrednih proizvodas ukupnom predviđenom alokacijom od 291.621,73 EUR, odnosno 16,00% ukupne alokacije za novo programsko razdoblje. Ovo je jedini planirani natječaj za ovu intervenciju u cijelom programskom razdoblju i očekuje se prijava najmanje 10 projekata prihvatljivih korisnika.
  • Intervenciju (INT) 2.2. Pametne zajednice – održivi razvoj lokalne zajednices ukupnom predviđenom alokacijom od 63.792,25 EUR, odnosno 3,50% ukupne alokacije za novo programsko razdoblje. Ovo je prvi od dva planirana natječaja za ovu intervenciju u cijelom programskom razdoblju i očekuje se prijava 3-6 projekata prihvatljivih korisnika.

Edukacijsko-animacijske aktivnosti za zajednicu i korisnike i aktivnosti umrežavanja

LAG će se posvetiti edukaciji o novim zelenim politikama Europske Unije vezano uz:

  • opskrbu čistom, cjenovno pristupačnom i sigurnom energijom;
  • mobilizacijuza čisto i kružno gospodarstvo;
  • izgradnjui obnovu uz učinkovitu upotrebu resursa i energije;
  • brži prelazak na održivu i pametnu mobilnost;
  • Strategiju„Od polja do stola“ i kratke opskrbne lance;
  • očuvanje i obnova ekosustava i biološke raznolikosti;
  • koncepta Pametnih sela i dr.

Dio radionica biti će održano s ciljem razvoja kompetencija potencijalnih prijavitelja na natječaje LAG-a za razdoblje (2023.-2027. godine), a dio za potrebe jačanja kompetencija zajednice, te će se posebno fokusirati na primjerenu provedbu radionica o Projektnom menadžmentu i Marketingu EU projekata.

LAG će aktivnosti edukacije provoditi i u okviru redovnog godišnjeg financiranja sa PGŽ provodi projekt INFO CENTAR LAG-a 9. godinu za redom, te se za njegovu provedbu i redovni rad LAG-a očekuje financiranje u visini 15.000,00 EUR.

Provedba međuteritorijalnih projekata suradnje – podmjera 19.3 – KLUB 7, Local2Local i “KUHAČA” iz razdoblja 2014.-2020. (2021.-2022.)

KLUB7: LAG Terra liburna, kao glavni partner, sa još 6 LAG-ova partnera iz Republike Hrvatske proveo je projekt KLUB 7 u okviru tipa operacije 19.3.2. “Provedba aktivnosti projekata suradnje” financiranog iz EPFRR putem Programa ruralnog razvoja, te je zaprimio Odluku o dodjeli sredstava dana 30.11.2022. Projekt je bio vrijedan 1.220.585,30 kn/161.999,51 EUR i tim putem LAG financira plaću za jednog djelatnika, a svrha projekta je podignuti znanja i kompetencije na terenu te upoznati dionike o modelu ekonomsko-društvene suradnje u okviru modela Klubova turističkog proizvoda.

Local2Local: LAG je ponovno lead partner, te je u trećem projektu suradnje osigurao veći dio plaće za 1 djelatnika kontinuiramo do lipnja 2025. godine. Odluku o prijavi i pokretanju projekta suradnje Local2Local Upravni odbor LAG-a je donio dana 08.12.2023., a prijavljen je sa 7 LAG-ova partnera do kraja prosinca 2023. godine, s provedbom se započinje 01.01.2024. i traje zaključno do 30.06.2025. Projekt je ukupne vrijednosti 138.798,79 EUR, a udio LAG-a je 13.057,94 EUR.

KUHAČA – KUlinarska HArmonija ČArobnih okusa Primorsko – goranske županije: U četvrtom će projektu suradnje s iznosom od 5.000 EUR LAG sudjelovati u projektu svih županijskih LAG-ova koji prijavljenom krajem prosinca 2023. godine. Odluku o prijavi i pokretanju projekta suradnje “KUHAČA” Upravni odbor LAG-a je donio dana 08.12.2023., a prijavljen je sa 3 LAG-ova partnera iz PGŽ (Kvarnerski otoci – glavni partner, Vinodol, Gorski kotar) krajem prosinca 2023. godine, s provedbom se započinje 01.01.2024. i traje zaključno do 31.12.2024.

Oba prijavljena projekta koja će se provoditi u 2024. i 2025. godini imaju za fokus male proizvođače i plasiranje lokalnih agri-food proizvoda putem ugostiteljstva. Local2Local ima za cilj Jačati promociju ruralnih područja i destinacija putem specifične lokalne ugostiteljske ponude i prepoznatljivih agri-food proizvoda, a projekt KUHAČA Poticanje razvoja ruralnog područja i povećanje konkurentnosti lokalnih proizvođača kroz podizanje svijesti o vrijednostima lokalne proizvodnje i gastronomske baštine i promociju kratkih lanaca opskrbe.

Okončanjem projekta KLUB 7, te prijavom projekata Local2Local i KUHAČA, LAG “Terra liburna” je u potpunosti iskoristio sredstva alocirana za provedbu projekata suradnje putem podmjere 19.3 za programsko razdoblje 2014.-2020. (2021.-2022.) u visini 69.197,88 EUR.

Provedba projekta ZeleNatura – Interreg Slovenija-Hrvatska

Projekt ZeleNatura – Unaprjeđenje urbane infrastrukture za zelenije jezgre sjevernog Jadrana prijavljen je u partnerstvu. Nositelj projekta je Grad Kastav, a aktivnosti će se provoditi u partnerstvu sa slovenskim općinama Kopar i Izola, Biotehničkim fakultetom iz Ljubljane te Agronomskim fakultetom iz Zagreba. Glavni cilj projekta je unaprijediti urbana područja gradova sjevernog Jadrana zelenom infrastrukturom, poboljšati alate i metode upravljanja i praćenja stanja zelene infrastrukture te osvijestiti i educirati građanstvo o višestrukim koristima zelene infrastrukture.

Projektom su predviđene razne aktivnosti u Kastvu, kao što su uređenje i opremanje perivoja Malinica-Žudika, izrada strateških dokumenata za planiranje i upravljanje zelenom infrastrukturom, izrada i održavanja registra zelene infrastrukture, nabava i postavljanje mjernih instrumenata i digitalnih alata za praćenje kvalitete i temperature zraka na području grada, edukativne radionice na temu okoliša, urbanog vrtlarenja i održivog razvoja namijenjene djeci i građanima, te razmjene građana i OPG-ova između Kastva, Kopra i Izole.

Planirano trajanje projekta je 30 mjeseci, a početak provedbe se očekuje u prvoj polovici 2024. godine. Budžet LAG-a za cijeli projekt iznosi  71.400,00 EUR s vlastitim učešćem od 20%.

Financijski plan i Program rada možete preuzeti ovdje

Želimo vas sretnu Novu 2024. godinu i veselimo se zajedničkoj suradnji!

Predhodni Projekt ZeleNatura vrijedan 2 milijuna Eura odabran za provedbu na Interreg Slovenija-Hrvatska

Kontaktirajte nas tel: +385 95 384 4585 / lag.terraliburna@gmail.com

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.