Razvoj zajednice na području Parka prirode Učka u fokusu strategija 4 LAG-a

U petak 30. rujna 2022. u Centru za posjetitelje Parka prirode Učka na Poklonu održan je radni sastanak na temu izrade integriranih Lokalnih razvojnih strategija(LRS) LAG-ova koji imaju u svom teritorijalnom obuhvatu Natura 2000 područje pod upravljanjem Javne ustanove Park prirode Učka. Park prirode Učka obuhvaća istoimenu planinu i dio područja Ćićarije i proteže se 51% na teritoriju LAG-a “Terra liburna” (općine Matulji, Lovran i Mošćenička Draga, te Grad Opatija), dok preostalih 49% je na teritoriju LAG-ova Središnja Istra (Općina Lupoglav), Sjeverna Istra (Općina Lanište) i Istočna Istra (Općina Kršan).

LAG “Terra liburna” i Javna ustanova PP Učka sazvale su sastanak s nakanom pokretanja strateških suradnji u okviru budući lokalnih razvojnih strategija LAG-ova za razdoblje 2023.-2027. Strategije LAG-ova u Republici Hrvatskoj financiraju se putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i predstavljaju strateške, taktičke i operativne planove za decentraliziranu dodjelu sredstava dionicima na lokalnoj razini putem natječaja, a za projekte povezane s poljoprivrednom i ruralnim razvojem u širem smislu. S obzirom da se radi o integriranim multisektorskim dokumentima koji imaju elemente strategija pametne specijalizacije, te nastaju u okviru partnerstva i lokalnih zajednica participativnom “bottom-up” metodom, kao jednu od zajedničkih okosnica predloženo je zaštićeno područje Parka prirode, koje je ujedno i najznačajniji prirodni resurs ovoga područja. LAG-ovi su se sastali kako bi zajednički predložili zahvate u okviru intervencija u njihovim strategijama, a kako bi se razvijali projekti koji će potaknuti oporavak zajednice u gospodarskom i socijalnog smislu, ali i doprinijeti ciljevima Europskog zelenog plana.

Ispred Parka prirode se Voditeljica Službe stručnih poslova Dalia Matijević u zanimljivoj prezentaciji osvrnula na temeljne značajke zaštićenog prostora Parka prirode Učka i potencijal kojeg one pružaju za održivi razvoj zajednice, a naglasak je bio na značaju usluga ekosustava, okolišu, klimi i bioraznolikosti, mogućnostima razvoja održivih gospodarskih aktivnosti, te brizi za kulturno i povijesno nasljeđe i bitne krajobrazne elemente zelene infrastrukture, poput suhozida i pastirskih stanova. U nastavku je predsjednica LAG-a “Terra liburna” kratkim pregledom osnovnih smjernica i metodologije izrade integriranih strateških dokumenata zapodijenula raspravu s predstavnicama istarskih LAG-ova, te je dogovoreno da su naredni koraci mapiranje lokalnih dionika zainteresirani za razvoj poduzetničkih i neprofitnih inicijativa na području Parka, mapiranje svih dosadašnjih ostvarenih razvojnih kulturnih, gospodarskih, infrastrukturnih i civilnih projekata, te prikupljanje projektnih ideja koje će biti uključene u Bazu projekata za izradu novih strategija.
Zaključeno je da je neophodno putem LRS LAG-ova potaknuti daljnji razvoj stočarstva, kao izvor prihoda u lokalnoj zajednici i ključnu aktivnost za zaštitu bioraznolikosti i zaštitu od požara, te potaknuti inovativne nepoljoprivredne djelatnosti u skladu s načelima održivosti, potaknuti regeneraciju travnjačkih pašnjaka i zaštitu oprašivača, povezivati lokalnu zajednicu na svim razinama u stvaranju energetskih zajednica i poticanju korištenja obnovljivih izvora energije i modernih tehnologija kroz koncept “Pametnih sela”, ojačati urbano-ruralne veze, te potaknuti međužupanijsku suradnju svih dionika na zajedničkim projektima zaštite, valorizacije i interpretacije baštine, s naglaskom na okolišno odgovorni turizam.
Lokalne razvojne strategije LAG-ova financiraju se putem podmjere 19.1 “Pripremna potpora” iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.
Sudionici sastanka potom su nazočili svečanom otvorenju radova na izgradnji garažnih prostora Dobrovoljnog vatrogasnog društva Učka koji su sufinancirani s oko 230 tisuća kuna putem strategije LAG-a “Terra liburna”, a financijsku potporu projektu dati će i Grad Opatija te Područna vatrogasna zajednica Liburnije. Prigodno obilježavanje početka radova organizirali su zapovjednik i predsjednik Dobrovoljnog Vatrogasnog društva Učka – Goran Hibler i Aldo Santo Pulić.

 

Predhodni Projekt 7 LAG-ova započeo posjetom Mitskom parku Trebišća-Perun

Kontaktirajte nas tel: +385 95 384 4585 / lag.terraliburna@gmail.com

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.