Na LAG Natječaju odabrani projekti u vrijednosti 2,7 milijuna kuna

Upravni odbor LAG-a je 17.03.2021. godine donio odluke o odabiru ukupno osam projekata prijavljenih na natječaj LAG-a za provedbu tipa operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”. Odabrani projekti su ukupne vrijednosti 2,7 milijuna kuna. Sve odluke su sa 19.04.2021. postale pravomoćne, a rang lista je dostupna u nastavku.

Svi prijavitelji su prošli prvi korak administrativne provjere kod naše stručne službe, a sada se dokumentacija unosi u sustav Agronet i čeka se konačna odluka APPRRR-a. Među prijaviteljima su Općina Matulji koja će opremiti dječje igralište dječjeg vrtića Jušići, Općina Klana će iz ovih sredstava kroz dva projekta zamijeniti stolariju društvenog doma i izgraditi novo dječje igralište, a Općina Mošćenička draga će financirati uređenje dijela trga povijesne urbane jezgre. DVD Učka je prijavio dogradnju vatrogasnog doma, DVD Halubjan je predvideo ulaganje u naprednu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju i i elektro-energetsku opremu, Dječji vrtić Viškovo je prijavio projekt uređenja i opremanja okoliša vrtića, a KD Jelen izgradnju novog dječjeg igrališta u Lukežima.

Projekti su odabrani u okviru podmjere 19.2 “Provedba operacija unutar CLLD strategije” Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. putem natječaja LAG-a Terra liburna, a ukoliko prođu drugi dio administrativne kontrole biti će financirani iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Predhodni LAG-u 4,8 milijuna kuna za razdoblje od 2021.-2022. godine

Kontaktirajte nas tel: +385 95 384 4585 / lag.terraliburna@gmail.com

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.