LAG-u 4,8 milijuna kuna za razdoblje od 2021.-2022. godine

Odlukom Ministrice poljoprivrede Marije Vučković, odabranim LAG-ovima na području Republike Hrvatske dodijeljena su sredstva za dvogodišnje prijelazno razdoblje 2021. – 2022. godine u visini 251 milijun kuna, u kojem se nastavlja provoditi Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Vijeće EU je 30. lipnja 2020. postiglo dogovor s Europskim parlamentom o nastavku pružanja potpore europskim poljoprivrednicima na temelju postojećeg pravnog okvira do kraja 2022. godine.

Produljenjem postojećih pravila za još dvije godine, do postizanja dogovora o novoj Zajedničkoj poljoprivrednoj politici (ZPP) i njegovoj provedbi, svim poljoprivrednicima diljem Europe pruža se prijeko potrebna predvidljivost i sigurnost tijekom krize uzrokovane pandemijom COVID-19. EU će i dalje financirati programe ruralnog razvoja i putem izravnih plaćanja dodjeljivati potporu europskim poljoprivrednicima te pritom osigurati neometan prijelaz na sljedeće razdoblje ZPP-a.

Zahvaljujući produljenju plaćanja poljoprivrednicima i drugim korisnicima bit će moguća bez prekida. Osim toga, u te dvije godine države članice imat će vremena za pripremu svojih strateških planova u okviru novog zakonodavstva ZPP-a i planiranje njihove provedbe nakon što ih Komisija odobri.

Dodatna alokacija za provedbu lokalnih razvojnih strategija LAG-ova u RH za tzv. prijelaznom razdoblju od dvije godine je 251 milijun kuna.

LAG-u “Terra liburna” je za Prijelazno razdoblje iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, za provedbu trenutno važeće Lokalne razvojne strategije (LRS), koju će biti potrebno formalno produljiti da obuhvaća razdoblje do kraja 2022. godine, dodijeljeno 4.842.904,22 kuna, od čega će nešto više od 3,6 milijuna kuna biti namjenjeno za dodjelu krajnjim korisnicima na LAG području putem natječaja.

Odluka o dodjeli sredstava je u privitku.

Predhodni Natječaj za tip operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

Kontaktirajte nas tel: +385 95 384 4585 / lag.terraliburna@gmail.com

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.