LAG TERRA LIBURNA ODABRAO NOVIH OSAM PROJEKATA MALIH POLJOPRIVREDNIKA

Upravni odbor LAG-a je 06.06.2022. godine donio Odluke o odabiru ukupno osam projekata prijavljenih na natječaj LAG-a za provedbu tipa operacije 1.2.1 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” iz LRS LAG-a. Odabrani projekti su ukupne vrijednosti 901.872,00 kuna. Sve odluke su sa 18. lipnja 2022. godine postale pravomoćne, a rang lista odabranih prijaviteljaje dostupna u nastavku.

Svi prijavitelji su prošli prvi korak administrativne provjere kod stručne službe LAG-a, a sada se dokumentacija unosi u sustav Agronet i čeka se konačna odluka APPRRR-a.

Projekti su odabrani u okviru podmjere 19.2 “Provedba operacija unutar CLLD strategije” Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. putem natječaja LAG-a Terra liburna, a ukoliko prođu drugi dio administrativne kontrole biti će financirani iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

 

Konačna rang lista

Predhodni LAG Terra liburna na 5. kongres ruralnog turizma u Cavtatu

Kontaktirajte nas tel: +385 95 384 4585 / lag.terraliburna@gmail.com

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.