Javni poziv za iskazivanje interesa – TO 4.1.1., TO 4.2.1., TO 6.4.1.

LAG „Terra liburna“ objavljuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA

za korištenje bespovratnih sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a „Terra liburna“ za:

  1. tip operacije 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava iz LRS LAG-a „Terra liburna“, sukladan tipu operacije 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja

2. tip operacije 1.1.2. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima iz LRS LAG-a „Terra liburna“, sukladan tipu operacije 4.2.1. iz Programa ruralnog razvoja

3. tip operacije 2.1.1. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima iz LRS LAG-a „Terra liburna“, a sukladan tipu operacije 6.4.1. iz Programa ruralnog razvoja

 

Pozivamo zainteresirane da se zaključno do 28. veljače 2019. jave osobno u ured LAG-a (Rukavac 61, Matulji), putem e-maila lag.terraliburna@gmail.com ili telefonskim putem na individualne konzultacije s ciljem iskazivanja interesa za korištenje bespovratnih sredstava iz EPFRR u okviru provedbe LRS LAG-a „Terra liburna“ za navedene tipove operacija.

Kako bi se potencijalni korisnici mogli pravovremeno pripremiti, te kako bi LAG mogao usvojiti i implementirati izmjene svoje LRS, potrebno je na terenu s korisnicima ispitati realni interes i procijeniti stupanj u kojem potencijalni korisnici udovoljavaju uvjetima prihvatljivosti za spomenute tipove operacija.

U svrhu što bolje pripreme provedbe Strategije LAG-a u 2019. godini, koja je ujedno i najintenzivnija u provedbi, neophodno je prilagoditi Strategiju realno iskazanom interesu kako bi se osigurala sustavna i ciljana provedba LRS.

 

TO 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Svrha je osuvremenjivanje poljoprivrednih gospodarstava zbog povećanja poljoprivredne proizvodnje, kvalitete poljoprivrednih proizvoda, konkurentnosti gospodarstava te širenja tržišta. Operacija će poticati adekvatno restrukturiranje i modernizacija postojećih gospodarstava za veći doprinos poticanju konkurentnosti poljoprivrede i osiguravanju razvoju naročito voćarstva, povrtlarstva i rasadničarstva te uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja pogodnih za ovo podneblje i područje.

U LRS LAG-a planirana sredstva u TO 1.1.1. iznose 449.088,00 HRK (60.000,00 EUR) kroz 5 projekata, no ukoliko se ovim javnim pozivom pokaže povećan interes za navedeni TO, LAG će povećati alokaciju sredstava. Kao primjer, kroz TO 1.1.1. može se financirati kupnja mehanizacije, opreme, stoke ili zemlje.

TO 1.1.2. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Dodatne se vrijednosti stvaraju putem prerade i prodaje proizvoda i usluga te umrežavanjem proizvođača. Tip operacije doprinosi poboljšanju gospodarskih rezultata svih poljoprivrednih gospodarstava i olakšavanje restrukturiranja i modernizacije, osobito s ciljem povećanja tržišnog sudjelovanja i usmjerenosti, kao i poljoprivredne diversifikacije

U LRS LAG-a planirana sredstva u TO 1.1.2. iznose 449.088,00 HRK(60.000,00 EUR) kroz 4 projekta, no ukoliko se ovim javnim pozivom pokaže povećan interes za navedeni TO, LAG će povećati alokaciju sredstava. Kroz TO 1.1.2. može se financirati opremanje i gradnja pogona i/ili kušaona.

TO 2.1.1. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Tip operacije se odnosi na povećanje smještajnog kapaciteta u zaleđu ruralnog područja, male turističke infrastrukture, broja usluga i proizvoda u turističkoj ponudi. Jednako tako, obnovom tradicionalnih zanata ponuditi atraktivnost za turiste kao i ostale tradicionalne proizvode kraja.

U LRS LAG-a planirana sredstva u TO 2.1.1. iznose 1.760.682,74 HRK (235.234,44 EUR) kroz 9 projekata, no ukoliko se ovim javnim pozivom pokaže povećan interes za navedeni TO, LAG će povećati alokaciju sredstava. Kroz TO 2.1.1. može se financirati razvoj turizma na OPG-u, prerada, tradicijski zanati, jahanje.

 

Kako biste sami ispitali svoj potencijal za prijavu na ove tipove operacija, u prilogu donosimo popis prihvatljivih aktivnosti koje se mogu financirati i uvjete prihvatljivosti kojima morate udovoljiti po svakom tipu operacije:

TO 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

TO 1.1.2. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

TO 2.1.1. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Napominjemo, kako su dani podatci informativni, te da će svi uvjeti natječaja biti konačno definirani njegovom objavom.

Predhodni Program ruralnog razvoja: natječaj za tip operacije 3.2.1. “Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja”

Kontaktirajte nas tel: +385 95 384 4585 / lag.terraliburna@gmail.com

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.