DRUGA IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TO 3.1.1.

Odlukom Upravnog odbora LAG-a Terra liburna od dana 27. ožujka 2023. godine objavljuje se 2. izmjena LAG Natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Terra liburna 2014.-2020. Predmetna izmjena objavljuje se 28. ožujka 2023. godine.

Izmjenom Natječaja produžuje se rok s 30. ožujka 2023. na 31. svibnja 2023. godine.

Izmjenom Natječaja povećavaju se raspoloživa sredstva.

Predhodni Smart City Summit 2023

Kontaktirajte nas tel: +385 95 384 4585 / lag.terraliburna@gmail.com

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.