Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ 30. srpnja 2021. objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.2.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji „Terra liburna“ za razdoblje 2014.-2022. u ukupnom iznosu od 450.000,00 EUR gdje iznos potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR, s intenzitetom potpore 100%.

Natječaj je namjenjen malim gospodastvima koja imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Terra liburna“, što uključuje gradove Kastav i Opatiju, te općine Jelenje, Klana, Lovran, Matulji, Mošćenička Draga i Viškovo.

Cilj Natječaja je razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava radi povećanja poljoprivredne proizvodnje, te podizanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda i efikasniju proizvodnju.

U svrhu informiranja potencijalnih korisnika/ca u operativnom uredu LAG-a (Vjekoslava Spinčića 13, Opatija) održavat će se individualne konzultacije isključivo uz prethodnu najavu od 23.-31.08.2021. Korisnici se mogu najaviti putem e-maila lag.terraliburna@gmail.com ili na 099/474-2494.

Na e-mail LAG-a lag.terraliburna@gmail.com potencijalni prijavitelji mogu  postavljati pitanja za navedeni Natječaj, te će postavljena pitanja sa odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAG-a www.terra-liburna.hr .

Stručna služba LAG-a održat će jednu (1) informativnu radionicu za sve potencijalne prijavitelje, koja će se održati:

  • petak 3. rujna 2021. godine u Opatiji, a o točnoj lokaciji i vremenu održavanja potenijalni korisnici će biti obaviješteni putem mrežne stranice LAG-a

Podnošenje prijava na Natječaj za TO 1.2.1. traje od 6. rujna do 8. listopada 2021. godine.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

________________________________________________________

Izmjena LAG natječaja:

Zbog tehničke pogreške Odlukom Skupštine LAG-a “Terra liburna” od 05.10.2021. urbroj: 01-00005-000271 izmijenjen je Pravilnik za odabir projekata na natječajima LAG-a “Terra liburna”, v.5, a sukladno tome Upravni je odbor LAG-a donio Odluku o izmjeni Priloga V. Natječaja za TO 1.2.1. referentni broj 09-00061 zbog tehničke pogreške i usklađivanja s gore navedenom odlukom Skupštine.

U nastavku je dostupan izmjenjeni Pravnilnik koji ne mijenja bitne odredbe Natječaja, već pobliže definira postupanje LAG-a prilikom administrativne obrade:

__________________________________________________________

TEKST NATJEČAJA

OBRASCI

PRILOZI

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.