Objava rezultata 5. LAG natječaja za provedbu TO 1.2.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

LAG „Terra liburna“ za LAG Natječaj za tip operacije 1.2.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja, otvorenog 30. srpnja 2021. godine, na raspolaganju je imao 3.398.355,00 HRK, odnosno dovoljno sredstava za trideset potpora u iznosu od 113.278,50 HRK bespovratno s intenzitetom potpore od 100%.

Natječaj je bio namijenjen malim gospodarstvima koja imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Terra liburna“, što uključuje gradove Kastav i Opatiju, te općine Jelenje, Klanu, Lovran, Matulji, Mošćeničku Dragu i Viškovo. Cilj Natječaja je razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava radi povećanja poljoprivredne proizvodnje, te podizanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda i efikasniju proizvodnju.

Na Natječaj se prijavilo jedanaest nositelja projekata. U toku obrade natječaja jedan nositelj projekta odustao je od prijave.

Na 43. Sjednici Upravnog odbora LAG-a Terra liburna donosi Odluku o odabiru projekta za devet nositelja projekta, te jednu Odluku o odbijanju prijave projekta jer nositelj projekta nije zadovoljio sve uvjete propisane natječajem.

Od devet pozitivno donesenih Odluka o odabiru projekta, dva nositelja projekta nalaze se na području Općine Matulji, dva nositelja projekta nalaze se na području Općine Jelenje, tri korisnika nalaze se na području Općine Klana, te se dva nositelja projekta nalaze na području Grada Opatije.

Ukupni iznos pozitivnih Odluka o odabiru projekta donesenih od strane Upravnog odbora LAG-a iznosi  1.019.506,50 HRK.

Temeljem Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2022. LAG „Terra liburna“ nakon odabira projekata, podnosi Zahtjeve za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) koja vrši administrativnu kontrolu, nakon čega APPRRR izdaje Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu ili Odluku o dodjeli sredstava.

Konačna rang lista dostupna je u nastavku.

Predhodni 2. Dani regionalnog razvoja i EU fondova

Kontaktirajte nas tel: +385 95 384 4585 / lag.terraliburna@gmail.com

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.