Date
22 veljače, 2021
Time
15:00 - 16:00
Location
Zoom platforma

U utorak 22. prosinca 2020. održana je online radionica LEADER mreže Hrvatske na Zoom platformi s ciljem provedbe konzultacija vezanih za traženo očitovanje Ministarstva poljoprivrede na prijedlog sadržaja novih lokalnih razvojnih strategija (LRS) u dijelu Opis područja koje obuhvaća LRS, a koji je dostavilo Ministarstvo poljoprivrede 23.11.2020. s rokom očitovanja, izmjena i dopuna, na ovo poglavlje, do 31.12.2020.

S početkom u 13 sati održana je redovna sjednica Skupštine na kojoj je usvojen financijski i akcijski plan za 2021. godinu (dostupan na www.lmh.hr), a za potrebe programiranja sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira formirane su Tematske radne grupe (TRG):

  1. TRG za SEE LEADER konferenciju 2023. godine
  2. TRG za višeizvorsko financiranje LEADER/CLLD-a u RH
  3. TRG za LEADER/CLLD u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo u kontinentalnom dijelu RH (formiranje kopnenih FLAG-ova)
  4. TRG za zelenu i digitalnu tranziciju u okviru LEADER

Prvom grupom će koordinirati ured LEADER mreže Hrvatske u suradnji s LAG-om Terra liburna, kao domaćinom i suorganizatorom prve SEE LEADER konferencije održane u Opatiji 2019. godine, drugom Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), trećom LAG Bostuski niz, dok će radom četvrte tematske radne grupe koordinirati LAG Terra liburna.

Rad 4. TRG-a temeljiti će se na upoznavanju LAG-ova u RH sa smjernicama EU Green Deal-a, konceptima Pametnih sela i Pametnih otoka i trendovima i politikama vezanim za digitalizaciju, posebice kao preduvjeta za stvaranje održivih visokovrijednih radnih mjesta u ruralnim prostorima.

Tags: Radionica
Predhodni Najava blues koncerta Riccarda i Maura Staraja & Midnight blues band na Željezničkoj stanici Matulji 30.12.2021.

Kontaktirajte nas tel: +385 95 384 4585 / lag.terraliburna@gmail.com

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.