Date
15 listopada, 2021
Time
17:00 - 21:00
Location
Društveni dom Veprinac, Tumpići 1

Mjesni odbor Veprinac, Društvo Stari puti, LAG “Terra liburna” i Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije vas pozivaju na informativnu radionicu

Razvoj poljoprivrede u opatijskom zaleđu

– kako živeti na našim lešicama –

koja će se održati u

petak 15.10.2021. u 17:00 sati

u Veprincu, Društveni dom Veprinac, Tumpići 1

Predhodni Radionica za LAG natječaj za TO 1.2.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” 03.09.2021.

Kontaktirajte nas tel: +385 95 384 4585 / lag.terraliburna@gmail.com

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.