Usvojena nova Lokalna razvojna strategija LAG-a vrijedna 1,8 milijuna Eura

Dana 19.09.2023. u Medveji je Skupština LAG-a “Terra liburna” usvojila Lokalnu razvojnu strategiju za razdoblje 2023.-2027. Izrada strategije financirana je putem podmjere 19.1 “Pripremna pomoć” Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. (2021.-2022.), dok će provedba biti omogućena iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj putem intervencije 77.06 “Potpora LEADER(CLLD) pristupu” Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH u vrijednosti 1.868.005,77 Eura.

Na području 8 jedinica lokalne samouprave, od Mošćeničke Drage do Jelenja, korisnici će moći financirati svoje projekte razvoja poljoprivrednih djelatnosti, sadnje novih dugotrajnih nasada, obnove suhozdine baštine i druge zelene infrastrukture u svrhu bavljenja poljoprivredom, ali i kupnje poljoprivrednog zemljišta. Korisnici će također imati mogućnost pokretati nove i razvijati postojeće prerade poljoprivrednih proizvoda, ali i podizati kvalitetu i pokretati usluge za ruralni turizam u zaleđu, poput kušaonica, izletišta, soba i ruralnih kuća za odmor ili opreme i usluga za dodatne aktivnosti.

“Najveća vrijednost nove Lokalne razvojne strategije jest mogućnost ostvarivanja partnerskih projekata, posebice u okviru koncepta Pametnih sela. Naše općine i gradovi će, u suradnji s udrugama i poduzetnicima, moći kandidirati projekte povezane s razvojem novih paratranzitnih rješenja u udaljenim područjima, stvarati zajedničke prostore za društvene aktivnosti ili potpomagati proces prelaska na obnovljive izvore energije, a sve  koristeći alate zelene i digitalne tranzicije i moderne tehnologije. Otvorili smo mogućnosti za revitalizaciju, valorizaciju i interpretaciju kulturne i prirodne baštine, posebice putem digitalnih alata, aktiviranja male infrastrukture ili manifestacija, i stavljanje te iste baštine u funkciju zajednice i gostiju kako bi podigli prepoznatljivost zaleđa.” – izjavila je predsjednica LAG-a Anđela Cvjetković.

Kroz 4 intervencije u okviru nove strategije korisnici s područja LAG-a moći će financirati i partnerske projekte suradnje povezanih sa zaštitom bioraznolikosti, kulturno povijesne baštine, identiteta područja ili pak socijalne potrebe marginaliziranih skupina svih dobi, a posebice stavljajuć naglasak na zapošljivost, mlade i žene.

“U narednom razdoblju nadamo se da će svoju priliku u financiranju putem strategija LAG-a naći inicijative za zaštitu autohtonih sorti kao što su brsečki česan, brgujski kapuz, lovranski marun i črešnja ili broskva, ili pak udruge vinara i vinogradara Jarbola i Kastavska belica. Cilj je potaknuti revitalizaciju ovih sorti i njihov aktivni uzgoj kako bi se osigurao prehrambeni suverenitet područja, ali općenito i razvoj modela suradnje za direktnu prodaju putem kratkih opskrbnih lanaca, kao primjerice aktivnosti udruge Zeleni Kastav.” – dodala je Cvjetković.

Rezultati akreditacije LAG-a za novo razdoblje biti će poznati do kraja ove, a prvi natječaji će se otvoriti u 2024. godini.

Predhodni OBJAVLJENA 6. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TO 3.1.1.

Kontaktirajte nas tel: +385 95 384 4585 / lag.terraliburna@gmail.com

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.