* Napomena: Ova strategija (V6) predstavlja treću izmjenu Lokalne razvojne strategije sukladno odredbama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 96/2017), njegovim Izmjenama i dopunama (NN 53/2018) te Ugovorom o dodjeli sredstava odabranom LAG-u br. 5770 potpisanim između LAG-a „Terra liburna“ i Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoj. Ista je usvojena na sjednici Skupštine LAG-a “Terra libruna”, održanoj 10. prosinca 2019. godine u Rukavcu.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.