Lokalna razvojna strategija 2014. – 2020.

* Napomena: Ova strategija (V4) predstavlja drugu izmjenu Lokalne razvojne strategije sukladno odredbama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 96/2017), njegovim Izmjenama i dopunama (NN 53/2018) te Ugovorom o dodjeli sredstava odabranom LAG-u br. 5770 potpisanim između LAG-a „Terra liburna“ i Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoj. Ista je usvojena na 27. sjednici Skupštine LAG-a “Terra libruna”, održanoj 27. ožujka 2019. godine u Rukavcu, ali ista je u postupku odobravanja od Upravljačkog i Provedbenog tijela.