4. LAG NATJEČAJ TO 3.1.1.

OTVOREN LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 3.1.1. “ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU” SUKLADAN TO 7.4.1. IZ PRR

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. iz LRS “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Terra liburna“ za razdoblje 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 268.103,15 eura, gdje najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok najviša ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 70.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Natječaj je namijenjen jedinicama lokalne samouprave; trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave; javnim ustanovama neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave (osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola); udrugama koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije); vjerskim zajednicama koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; lokalnoj akcijskoj grupi koja je odabrana unutar Programa. Prihvatljivi korisnici moraju biti na području LAG-a „Terra liburna“, što uključuje gradove Kastav i Opatiju, te općine Jelenje, Klana, Lovran, Matulji, Mošćenička Draga i Viškovo.

Cilj Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti, kao i poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

U svrhu informiranja potencijalnih korisnika/ca u uredu LAG-a (Rukavac 61A, Matulji) održavat će se individualne konzultacije, s prethodnom najavom. Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: ured.lag.terraliburna@gmail.com, te će postavljena pitanja s odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAG-a www.terra-liburna.hr .

Stručna služba LAG-a održat će tri (3) informativne radionice za sve potencijalne prijavitelje, koje će se održavati sukladno sljedećem rasporedu:

  • 22. listopada 2019. u Viškovu (Dom hrvatskih branitelja, Vozišće 3) s početkom u 13 sati
  • 24. listopada 2019. u Matuljima (ured LAG-a “Terra liburna”, Rukavac 61A) s počekom u 11 sati
  • 29. listopada 2019. u Opatiji (Sportska dvorana Marino Cvetković, 1. kat, sala za sastanke, Stubište Lipovica 2) s početkom u 11 sati

Podnošenje prijava na Natječaj za TO 3.1.1. traje od 04. studenog 2019. do 07. siječnja 2020. godine.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi, zajedno sa svim objavljenim izmjenama predmetnog Natječaja nalaze se u nastavku.


Odlukom Upravnog odbora LAG-a “Terra liburna” od  dana 10. lipnja 2020. godine objavljuje se izmjena Natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Terra liburna“ za razdoblje 2014.-2020. Predmetna izmjena Natječaja objavljuje se 13. lipnja 2020. godine.

Izmjenom Natječaja produžuje se rok za prijave sa 15. lipnja 2020. na 30. lipanj 2020. godine.

Izmjenjeni tekst Natječaja nalazi se u prilogu.

IZMJENJENI TEKST NATJEČAJA:


Odlukom Upravnog odbora LAG-a “Terra liburna” od  dana 13. svibnja 2020. godine objavljuje se izmjena Natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Terra liburna“ za razdoblje 2014.-2020. Predmetna izmjena Natječaja objavljuje se 15. svibnja 2020. godine.

Izmjenom Natječaja produžuje se rok za prijave sa 15. svibnja 2020. na 15. lipnja 2020. godine.

Izmjenjeni tekst Natječaja nalaze se u prilogu.

IZMJENJENI TEKST NATJEČAJA:


Odlukom Upravnog odbora LAG-a “Terra liburna” od  dana 19. ožujka 2020. godine objavljuje se izmjena Natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Terra liburna“ za razdoblje 2014.-2020. Predmetna izmjena Natječaja objavljuje se 31. ožujka 2020. godine.

Izmjenom Natječaja produžuje se rok za prijave sa 31. ožujka 2020. na 15. svibnja 2020. godine, te se u tekstu Natječaja od 01. travnja 2020. mijenja adresa za slanje projektnih prijava i prigovora sa Rukavac 61a, Matulji na Furićevo 38a, Viškovo.

Izmjenjeni tekst Natječaja nalazi se u prilogu.

IZMJENJENI TEKST NATJEČAJA:


Odlukom Upravnog odbora LAG-a “Terra liburna” objavljuje se izmjena Natječaja za provedbu tipa operacije Natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Terra liburna“ za razdoblje 2014.-2020. Predmetna izmjena objavljuje se 26. veljače 2020. godine.

Izmjenom Natječaja produžuje se rok za prijave sa 28. veljače 2020., na 31. ožujka 2020. godine.

Izmjenjeni tekst Natječaja nalaze se u prilogu.

IZMJENJENI TEKST NATJEČAJA:


Odlukom Upravnog odbora LAG-a “Terra liburna” objavljuje se izmjena Natječaja za provedbu tipa operacije Natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Terra liburna“ za razdoblje 2014.-2020. Predmetna izmjena objavljuje se 12. prosinca 2019. godine.

Izmjenom Natječaja mijenja se iznos raspoloživih sredstava iz 2.006.698,46 HRK u 3.557.304,56 HRK, te se produžuje rok za prijave sa 07. siječnja 2020., na 28. veljače 2020. godine.

Izmjenjeni tekst Natječaja nalaze se u prilogu.

IZMJENJENI TEKST NATJEČAJA:


TEKST NATJEČAJA:

Predhodni Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ otvorio novi natječaj TO 3.1.1

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.