Dragi članovi i zainteresirana javnost,

stručno osoblje LAG “Terra liburna” priprema se za skorašnje razdoblje raspisivanja natječaja na području LAG-a, a temeljem odobrene Lokalne razvojne strategije (LRS). Konačno je krenulo vrijeme za koje smo osnovani prije četiri godine i koje naši članovi nestrpljivo čekaju.

Nedavno je Ministarstvo poljoprivrede, u suradnji s LAG-ovima, LEADER mrežom Hrvatske, Hrvatskom mrežom za ruralni razvoj, Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i drugima, izradili izmjene Pravilnika za podmjere 19.2-19.4. (link sa radionice u Donjoj stubici OVDJE) S obzirom da je LAG-u odobreno više sredstava od početno prijavljenih u Strategiji, a do izmjena je došlo kod većine LAG-ova u RH, LAG-ovi će morati krenuti u izmjene vlastitih lokalnih razvojnih strategija što će isto zahtjevati određeno vrijeme, međutim objave prvih natječaja mogu se očekivati do kraja 2017. godine.

LAG “Terra liburna” planira otvoriti natječaje za dva tipa operacije:

– za tip operacije 1.2.1.- nacionalna podmjera 6.3. iz Programa ruralnog razvoja RH) “Poticanje razvoja malih poljoprivrednih gospodarstava”, tip operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Slijedi opis tipa operacije iz LRS “Terra liburna”

Operacije se odnose na povećanje uzgoja poljoprivrednih kultura i proizvodnje prerađevina prema interesima za raznih voćaka, povrća i rasada te uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja za povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima, uvođenje novih tehnologija zbog povećanja konkurentnosti gospodarstava te lakšeg opstanka na tržištu. Akcija predviđa razne potpore za ostvarenje prethodno navedenih aktivnosti za poticanje rasta malih poljoprivrednika što doprinosi ostvarenju cilja ZPP_a koji se odnosi na jačanje konkurentnosti poljoprivrede, a posredno, kroz poticanje mjera. Tipovi operacija doprinose fokus području 2A (poboljšanje gospodarskih rezultata svih poljoprivrednih gospodarstava i olakšavanje restrukturiranja i modernizacije, osobito s ciljem povećanja tržišnog sudjelovanja i usmjerenosti, kao i poljoprivredne diversifikacije, 6A Olakšavanje diversifikacije, stvaranja i razvoja malih poduzeća kao i otvaranje radnih mjesta i 6B Poticanje lokalnog razvoja za ruralno područje iz Programa ruralnog razvoja, odnosno prioritetima 2 (poboljšanje održivosti i konkurentnosti poljoprivrede u svim regijama te promicanje inovativnih poljoprivrednih tehnologija i održivog upravljanja šumama).

KORISNICI: Korisnici jesu mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine (SO) iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura.

Visina potpore po korisniku iznosi 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

– za tip operacije 3.1.1. – nacionalna podmjera 7.4. “Razvoj infrastrukture za valoriziranje društveno-gospodarske, kulturne i prirodne resursne osnove”, tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”;

OPIS:

Svrha ove aktivnosti da se dodatno valorizira društveno-gospodarska, kulturna i prirodna baština budući je najprije treba očuvati te onda prema mogućim uvjetima zaštiti i staviti u funkciju, naročito onih koje to nisu bile. Time se omogućuje dodatno ulaganje kako bi se razvile usluge za potrebe lokalnog stanovništva kao što je slobodno vrijeme, kulturni programi u tipičnim ruralnim selima (sportsko-rekreativni sadržaji, prikaz običaja i sl.) ili uređenje društvene infrastrukture (igrališta za djecu i sl.).

CILJANI KORISNICI:

Korisnici su:
a) jedinice lokalne samouprave u članstvu LAG-a
b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave u sastavu LAG-a,
c) javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave u sastavu LAG-a osim javnih vatrogasnih postrojbi, te lokalnih razvojnih agencija),
d) udruge/organizacije civilnog društva i vjerske zajednice koje se bave humanitarnim idruštvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane sa prihvatljivim ulaganjem,
e) LAG ”Terra liburna”.

Najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 70.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Ovim putem molimo zainteresirane OPG-ove, obrte u poljoprivredi, jedinice lokalne samouprave i udruge da krenu proučavati tekstove pravilnika i natječaja jer će uvelike biti slični lagovskim tektovima pravilnika i natječaja. Još jedna bitna stavka za OPG-ove jest da krenu računat vlastitu ekonomsku veličinu sami ili pomoću nadležne Savjetodavne službe.

Link na dokumentaciju tipa operacije 6.3.1. Link na dokumentaciju tipa operacije 6.3.1.

Link na dokumentaciju tipa operacije 7.4.1. Link na dokumentaciju tipa operacije 7.4.1.

Za kraj, stavljamo link na Lokalnu razvojnu strategiju “Terra liburna” koju savjetujemo proučiti radi kvalitetne pripreme. Iako LAG mora izmjeniti broj projekata na više shodno više dobivenih financijskih sredstava, propozicije unutar pojedinačne mjere ostaju iste.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Terra liburna

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.