Upravni odbor LAG-a “Terra liburna”

NAZIV INSTITUCIJE/ ORGANIZACIJE/ČLANA LAG-A IMENOVAN ZA ZAMJENSKOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA IMENOVANI PREDSTAVNIK NAZIV INSTITUCIJE/ ORGANIZACIJE/ČLANA LAG-A IMENOVAN ZA ZAMJENSKOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA IMENOVANI PREDSTAVNIK
Obrt Helicikultura * Anđela Cvjetković  

 

 

 

OPG Kukurin Josip* Irena Kukurin Barić
Općina Mošćenička Draga** Luciana Sterle Peruch
Udruga ljubitelja kamelija** Rajko Ukić
Općina Matulji Astra Gašparini Grad Kastav Krešimir Vidović
Udruga 4 grada – Dragodid Mario Zaccaria Udruga Lisina Avantura Rajko Bačnar
Udruga Agro Opatija Josip Perišić Planinarsko društvo „Pliš“ Gordan Grgurina
OPG Krpan Dean Dean Krpan OPG Franković Vedran Vedran Franković
OPG Kos Robert Robert Kos OPG Dokozić Klaudia Klaudia Dokozić

 

*Predsjednica Upravnog odbora Anđela Cvjetković – imenovani predstavnik za obrt Helicikultura i dopredsjednica Upravnog odbora Irena Kukurin Barić – imenovani predstavnik za OPG Kukurin Josip, kao imenovane osobe za zastupanje LAG-a, zbog svoje funkcije ne mogu imati zamjenske članove.

** Temeljem čl. 32.,st 3. i 4. Statuta LAG-a „Terra liburna“ od 18. lipnja 2019. godine, Predsjednik i Dopredsjednik ne mogu imati zamjenske članove, dok preostalih sedam (7) članova Upravnog odbora, pet (5) članova ima zamjenske članove, te sukladno tome Luciana Sterle Peruch – imenovani predstavnik Općine Mošćenička Draga i Rajko Ukić – imenovani predstavnik Udruge ljubitelja Kamelija, nemaju svoje zamjenske članove.