U utorak 22. prosinca 2020. održana je online radionica LEADER mreže Hrvatske na Zoom platformi s ciljem provedbe konzultacija vezanih za traženo očitovanje Ministarstva poljoprivrede na prijedlog sadržaja novih lokalnih razvojnih strategija (LRS) u dijelu Opis područja koje obuhvaća LRS,  a koji je dostavilo Ministarstvo poljoprivrede 23.11.2020. s rokom očitovanja, izmjena i dopuna, na ovo poglavlje, do 31.12.2020. 

S početkom u 13 sati održana je redovna sjednica Skupštine na kojoj je usvojen financijski i akcijski plan za 2021. godinu (dostupan na www.lmh.hr), a za potrebe programiranja sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira formirane su Tematske radne grupe (TRG):

  1. TRG za SEE LEADER konferenciju 2023. godine
  2. TRG za višeizvrosko financiranje LEADER/CLLD-a u RH
  3. TRG za LEADER/CLLD u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo u kontinentalnom dijelu RH (formiranje kopnenih FLAG-ova)
  4. TRG za zelenu i digitalnu tranziciju u okviru LEADER

Prvom grupom će koordinirati ured LEADER mreže Hrvatske u suradnji s LAG-om Terra liburna, kao domaćinom i suorganizatorom prve SEE LEADER konferencije održane u Opatiji 2019. godine, drugom Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), trećom LAG Bostuski niz, dok će radom četvrte tematske radne grupe koordinirati LAG Terra liburna.

Rad 4. TRG-a temeljiti će se na upoznavanju LAG-ova u RH sa smjernicama EU Green Deal-a, konceptima Pametnih sela i Pametnih otoka i trenodvima i politikama vezanim za digitalizaciju, posebice kao preduvjeta za stvaranje održivih visokovrijednih radnih mjesta u ruralnim prostorima.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.