Šansa za gospodarski razvoj – Claustra +

  Istraženi dio Claustre u Studeni. Općina Klana ima ogroman potencijal u avanturističkom turizmu jer 90% njezine površine čine netaknute šume i brda. Sa kulturnom ponudom razgledavanja rimskih zidina dodatno se povećavaju mogućnosti. U sklopu Interreg projekta Slovenija-Hrvatska 2014-2020 predstavnik LAG-a pohađao je terensku radionicu „Claustra + Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium […]

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.