LAG “Terra liburna” osigurao 8.943.096,33 kuna za vlastite korisnike

Napokon je objavljena konačna Odluka o odabiru lagova za provođenje Lokalnih razvojnih strategija. Sa ponosom Vam možemo priopćiti kako je LAG “Terra liburna” dobio 400.000 kuna više nego tijekom Privremene odluke tako da će “Terra liburna” raspolagati sa 8.943.096,33 kuna koji su namjenjeni za projekte naših članova i korisnika. Nakon završenog postupka rješavanja po prigovorima […]

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.