OSNOVANA Lokalna akcijska grupa u ribarstvu “Vela vrata”

  Sa osnivačke skupštine koja se održala istodobno u Mošćeničkoj Dragi i Cresu gdje su budući članovi bili povezani telematskim putem. Dana 21.11.2016 osnovan je LAGuR “Vela vrata”. Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (eng: Fisheries local action group – FLAG) je kao i LAG “Terra liburna” spoj gospodarskog, javnog i civilnog sektora na određenom području […]

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.