Poziv na radionice LAGUR-a “Vela vrata” u Malom Lošinju i Lovranu

Pozivamo sve zainteresirane na radionice u organizaciji LAGUR-a “Vela vrata” na temu izrade Lokalne razvojne strategije u ribarstvu. Radionice će se održati u Malom Lošinju, 12.04.2017. u 11 sati u prostorijama Gradske knjižnice, te u Općinskoj vijećnici u Lovranu, 19.04.2017. s početkom u 11 sati.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.