Potpisan Sporazum o suradnji Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ s LAG-ovima i LAGUR-ima

U prostoru Kašetice primorsko-goranske potpisan je Sporazum o suradnji između Lokalnih akcijskih grupa – “Vinodol”, “Gorski kotar”, “Terra Liburna” i “Kvarnerski otoci”, Lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu – “Vela vrata” i “Tunera” te Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ. Sporazumom je dogovorena međusobna suradnju na provedbi LEADER pristupa i CLLD metodologije u informiranju i […]

Poziv na radionice LAGUR-a “Vela vrata” u Malom Lošinju i Lovranu

Pozivamo sve zainteresirane na radionice u organizaciji LAGUR-a “Vela vrata” na temu izrade Lokalne razvojne strategije u ribarstvu. Radionice će se održati u Malom Lošinju, 12.04.2017. u 11 sati u prostorijama Gradske knjižnice, te u Općinskoj vijećnici u Lovranu, 19.04.2017. s početkom u 11 sati.

OSNOVANA Lokalna akcijska grupa u ribarstvu “Vela vrata”

  Sa osnivačke skupštine koja se održala istodobno u Mošćeničkoj Dragi i Cresu gdje su budući članovi bili povezani telematskim putem. Dana 21.11.2016 osnovan je LAGuR “Vela vrata”. Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (eng: Fisheries local action group – FLAG) je kao i LAG “Terra liburna” spoj gospodarskog, javnog i civilnog sektora na određenom području […]

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.