LAGuR-u “Vela vrata” dodijeljeno 565.920 kn

S ponosom Vas obaviještavamo da je Uprava za ribarstvo pri Ministarstvu poljoprivrede dodijelila 565.920,00 kn Lokalnoj akcijskog grupi u Ribarstvu “Vela vrata” u sklopu mjere III.1.”Pripremna potpora”. Sredstva će služiti za izradu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, realizaciju pilot-projekta i uspostavu ureda LAGuR-a. Ogroman je to uspijeh s obzirom da je stručna služba LAG-a”Terra liburna” […]

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.