Potpisan ugovor između 4 županijska LAG-a iz PGŽ

Danas, 8. lipnja 2017. u 11 sati, u Vijećnici Grada Krka, predstavnici LAG-a “Terra liburna”, zajedno sa predstavnicima svih LAG-ova (Gorski kotar, Kvarnerski otoci i Vinodol) s područja Primorsko–goranske županije, nazočili su potpisivanju Ugovora o sufinanciranju programa i projekata iz područja poljoprivrede sa Primorsko-goranskom županijom. Ovim Ugovorom, Primorsko–goranska županija dodijelila je svakom od LAG-ova namjenska […]

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.