LAG “Terra liburna” na radionici o izmjenama Strategije u Donjoj Stubici

Stručno osoblje LAG “Terra liburna” je od 31.08. do 02.09.2017. prisutstvovalo na radionici izmjena Lokalne razvojne strategije i pokretanje natječaja na LAG razini u organizaciji LEADER Mreže Hrvatska (LMH), LAG Zeleni bregi, Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR). Izmjene u pravilnicima mjere 19 Ruralnog razvoja RH, točnije podmjera […]

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.