Članovi LAG-a TERRA LIBURNA koji djeluju u svojim organizacijama na području ekologije, poljoprivrede, socijalnog poduzetništva i obnovljivih izvora energije posjetili su Kaindorf u svrhu sticanja novih znanja i iskustava, te svjedočili nizu primjera dobre prakse za postizanje CO2 neutralne regije, što je u konačnici cilj i LAG-a TERRA LIBURNA. Ekoregija Kaindorf je udruga koja djeluje na području 6 naselja: Dienersdorf, Ebersdorf, Hartl, Hofkirchen, Kaindorf, Tiefenbach sa ukupno nešto više od 5.000 stanovnika koji zajedničkim naporima stvaraju uvjete za bolje sutra skrbeći se o svim granama gospodarstva na eko savjestan način.

Više informacija: www.oekoregion-kaindorf.at

Najzanimljivije dio posjete bilo je razgledavanje postrojenja za pirolizu zelenog otpada i mulja iz kanalizacijskih kolektora, od kojih u konačnici nastaje aktivni bio ugljen koji se miješa u proizvodnji raznih vrsta zemlje i supstrata, a ponajprije “Terra preta” supstrata – gnojiva. Dodavanjem Terra prete u tlo povećava se propusnost terena i popravljaju se vodozračni odnosi tla. Na taj način se umanjuju značajno posljedice velikih oborina i poplava u smislu šteta na cestama i šteta od klizišta, te se povećava sposobnost tla da apsorbira CO2 iz zraka.

Eco regija je osnovana prije osam godina sa isključivim ciljem davanja odgovora i kreiranja aktivnosti kojima bi se spriječile sve intenzivnije klimatske promjene i umanjile posljedice istih. Nekolicina austrijskih gospodarstvenika se udružilo, vođeni istim stavovima te su inicirali osnivanje udruge koja je kasnije prerasla u prvu europsku Eko regiju kroz koju razvijaju projekte energetske efikasnosti, korištenje obnovljivih izvora energije, upotreba alternativne energije u svakodnevici koja je ekološki prihvatljiva a da pritom ne zanemaruju održivi gospodarski rast.

Unutar Eco regije djeluju kompanije koje su u mogućnosti odgovoriti na zahtjeve postizanja energetske efikasnosti uz znatno smanjenje emisija CO2. Već nekoliko kompanija različitih djelatnosti je steklo pravo na naziv CO2 neutralni. To su postigli preinakama unutar svojih sustava te otkupom CO2 certifikata čime anuliraju možebitni višak emisije CO2.
Rasvjeta, sustavi grijanja, sustavi napajanja obnovljivom energijom te korištenje alternativnih prijevoznih sredstava su itekako pomogli kreiranju poslovanja na bazi održivog razvoja i dokaz su da se gospodarski rast može temeljiti na održivom razvoju.

[ht_gallery id=”281″ name=”Studijsko putovanje Ekoregija Kaindorf 22. i 23.11.2013.”]

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.