Od 03. do 05. listopada održala se radionica za LAG-ove „Zajedno do uspješnog lokalnog razvoja – analiza provedbe Mjere 19 unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske“ u Slatini u organizaciji Ministarstva poljoprivrede/Mreže za ruralni razvoj i LEADER Mreže Hrvatske u suradnji sa LAG-om „Marinianis“.

Ciljna skupina radionice bili su odobreni LAG-ovi u Republici Hrvatskoj za programsko razdoblje 2014. – 2020. Na radionici su sudjelovali predstavnici 52 od 54 odobrena LAG-a, te predstavnici krovnih udruga LAG-ova (Ministarstvo poljoprivrede/Mreža za ruralni razvoj, LEADER mreža Hrvatske, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ).

Prvi dan radionice sudionici su prisustvovali radionici na kojoj su dobili smjernice za rad s korisnicima za provedbu LAG Natječaja za tip operacije sukladan 7.4.1. iz PRR.  Prvog dana obilazilo se područje domaćina – LAG-a “Marinianis” s primjerima dobre praske: Zavičajni muzej Slatina i Stari podrum.

Drugi dan radionice sudionici su educirani i dobili su posljednje smjernice i upute za raspisivanje LAG Natječaja za TO sukladan 7.4.1 iz PRR. Radionicu su vodili Ivo Dolić, Zvonimir Turalija i Rašid Amin iz APPRRR-a, te Ivan Ciprijan iz Ministarstva poljoprivrede. Sudionici su također imali priliku obići Park prirode Papuk, kao primjer projekta revitalizacije zaštićenog područja financiranog iz EU fondova i suradnje s lokalnim poljoprivrednim proizvođačima, te UNESCO Geopark Rupnica i planinarski dom Jankovac.

Treći dan radionice analizirala se provedba LAG Natječaja za TO sukladan 6.3.1. iz PRR. Također, sudionici su educirani o pripremi projekata suradnje na nacionalnoj i međunarodnoj razini (TO 19.3.1. i 19.3.2.), te su predstavnici LAG-ova vodili interaktivne konzultacije za odabir prioritetnih projekata i programiranje partnerstava. Radionicu su vodili Ivo Dolić i Damir Hadžiomerović iz APPRRR-a, te Ivan Ciprijan iz Ministarstva poljoprivrede. Sudionici radionice obišli su Noskovačku Dubravu, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom, kao primjer projekta dobre prakse poticanja suradnje i revitalizacije tradicijskih znanja i vještina, te poljoprivrede u zaštićenim područjima, kao i OPG Jusić, kao primjer dobre praske korištenja sredstava PRR – TO 6.3.1.

 

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.