LEADER mreža Hrvatske, u suradnji s LAG-ovima Republike Hrvatske, izradila je prvi Katalog LAG-ova odobrenih za provedbu LEADER/CLLD-a u okviru Programa ruralnog razvoja za programsko razdoblje 2014.-2020. na hrvatskom i engleskom jeziku.

Prošlo je više od dvije godine otkako su odabrane lokalne akcijske grupe za provedbu lokalnih razvojnih strategija u okviru Mjere 19, Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Republika Hrvatska danas ima 54 Lokalne akcijske grupe u javnosti poznate kao LAG-ovi ili lokalna razvojna partnerstva predstavnika gospodarske, civilne i javne interesne skupine odnosno sektora. Strategije koje su LAG-ovi razvili pokrivaju 51.047,08 km2 ili 90,2% kopnenog nacionalnog teritorija i uključuju 2.440.915 stanovnika odnosno 56,97% ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske (prema Popisu stanovništva iz 2011. godine). U LAG-ovima aktivno djeluju lokalni razvojni dionici s područja 6.165 naselja (91,05% ukupnog broja naselja) koja administrativno pripadaju 108 gradova i 403 općine (85,04% ukupnog broja gradova i 94,16% ukupnog broja općina) odnosno 511 jedinica lokalne samouprave (92,07% ukupnog broja jedinica lokalne samouprave) Republike Hrvatske, što jasno dokazuje veličinu razvojnog potencijala ovih prostora.

Važno je istaknuti kako je ovo prva publikacija o svim odobrenim LAG-ovima Republike Hrvatske koja je sufinancirana iz Tehničke pomoći, sredstava podmjere 20.2 Programa ruralnog razvoja, u okviru provedbe Akcijskog plana rada nacionalne Mreže za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.