LAG “Terra liburna” je u ponedjeljak 9. veljače u Kulturnom domu “Zora” u Opatiji, organizirao opsežnu prezentaciju i sastanak za predstavnike jedinica lokalne samouprave na čijem području djeluje. Tvrtka EKO VET iz Zagreba predstavila je model i software za financijsko upravljanje i kontrolu temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti i Zakona  o sustav unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, a nakon toga konzultantska tvrtka Adviso d.o.o. iz Rijeke, pristunima je prezentirala mogućnosti koje je moguće realizirati iz mjere 7 Programa ruralnog razvoja, i poznate kriterije za podmjeru 71. i 7.4. Naš stalni suradnik, gđa. Vesna Bartolović, iz regionalnog ureda HBOR u Rijeci, predstavila je mogućnosti kreditiranja jedinica lokalne samouprave za projekte koji se kandidiraju na ESI fondove.

DSC08835 DSC08841

Nakon predavanja naših vanjskih suradnika, predsjednica LAG-a Anđela Cvjetković je prisutne u kratkom informativnoj prezentaciji izvijestila o radu LAG-a u 2014. godini, te osnovnim smjernicama rada u 2015. godini koji će se temeljiti na provedbi programa za razvoj poljoprivrede i turizma na području LAG-a, prijavi na natječaj za podmjeru 19.1 (Pripremna pomoć) za izradu nove Lokalne razvojne strategije LAG-a za razdoblje 2016-2020, te jačanju nacionalnih suradnji i započimanje međunaordnih suradnji s dva LAG-a iz Slovenije i putem Europskog gospodarskog interesnog udruženja “Peoples and Cities of Europe”, koje je naš LAG osnivač, a putem realizacije projekata od zajedničkog značaja.

DSC08848 DSC08845

U posljednjem dijelu prisutnima je predsjednica predstavila program “RuralTour TERRA LIBURNA”, integralnu programsku ideju LAG-a, koja nudi novi model za upravljanje, razvijanje i promociju mikroturističke regije područja LAG-a, a koja se temelji na umrežavanju bitnih dionika razvoja turizma i srodnih djelatnosti i organiziranjem u Destination Management Organization (DMO) u cilju optimiziranja napora i resursa za stvaranje turističke mreže proizvoda i usluga na cijelom području s neophodnim zauzimanjem okolišno odgovorne pozicije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.