U privremenom operativnom uredu LAG-a “Terra liburna” u Rukavcu 18. ožujka 2015. sastali su se predstavnici 2 slovenska LAG-a: “Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom” i LAS Krasa in Brkinov, te predstavnici LAG-a “Terra liburna” i LAG -a “Vinodol”, uz predstavnike pograničnih jedinica lokalne samouprave, Riječku razvojnu agenciju PORIN i Zavod grad Snežnik.

IMG_6950

Sastanak je organiziran s ciljem definiranja povezujućih tema u razvoju graničnih područja Slovenije i Primorsko-goranske županije, te usuglašavanja razvojnih ciljeva koji će se definirati u lokalnim razvojnim strategijama svih prisutnih LAG-ova, a za razdoblje do 2020. godine.

Pristuni su apostrofirali važnost zajedničke suradnje po pitanjima poljoprivrede i ruralnog turizma kako bi se kreirala jedinstvena regionalna ponuda i jaka suradnja između proizvođača, poljoprivrednika i pružaoca usluga za jačanje konkurentnosti i prekogranične suradnje kroz kreiranje novih kanala direktne prodaje i kreiranje novih itinerera neopterećenih administrativnim granicama.

Definirane su teme i projektne ideje na kojima će raditi radne skupine, a uključena su pitanja razmjene, edukacije proizvođača, kreiranje turističke ponude vezane za ruralni prostor, kulturnu i prirodnu baštinu, te se prve zajedničke aktivnosti planiraju već u travnju.

S obzirom da su svi uvidjeli da su nam razvojni ciljevi za regiju kompatibilni, predloženo je formiranje prekogranične koordinacije LAG-ova u koju će se pozvati svi pogranični LAG-ovi iz Slovenije, te LAG-ovi iz Istarske i Primorsko-goranske županije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.