LAG Terra liburna je u Hotelu Adriatic u Opatiji organizirao svečano predstavljanje izrađene Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2013-2015, te je događanju nazočilo preko 100 osoba. Predsjednica LAG-a Anđela Cvjetković i voditeljica Doris Sošić predstavile su prisutnima smjernice i prioritetne ciljene Lokalne razvojne strategije koja je temeljni strateški dokument koji definira razvoj ruralnog područja djelovanja LAG-a kroz 6 prioriteta i niz mjera. Dokument je nastao nakon više od 6 mjeseci rada više od 40 suradnika, a usklađen je sa svim nadređenim strateškim dokumentima.

pozivnica lag Adriatic

Istom prigodom Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu i četiri LAG-a s područja županije potpisala su Sporazum o suradnji s ciljem uspostavljanja i razvijanja suradnje i partnerskih odnosa temeljem LEADER pristupa, a u svrhu jačanja društveno-ekonomskog razvoja i povećanja konkurentnosti ruralnih područja Primorsko-goranske županije, te poticanja održivog, pametnog i uključivog rada.

Vezane vijesti: Potpisan sporazum o suradnje četiri LAG-a s područja PGŽ-a@liburnija.net

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.