Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ u suradnji s Općinom Jelenje poziva sve zainteresirane da postanu njezini članovi, na dobrobit lokalne zajednice i njezinoga razvoja.

 

logo_jelenje LOGO LAG single

U LAG se mogu učlaniti fizičke osobe, obrti, tvrtke i OPG-i, razne udruge, udruženja, savezi i drugi čimbenici kojima je zajednički interes promicanje održivog ruralnog razvoja i poduzetništva.

LAG „Terra liburna“ osnovan je 2013. godine, a djeluje na području gradova Opatije i Kastva te općina Viškovo, Matulji, Klana, Lovran, Mošćenička Draga i Jelenje (Općinsko vijeće Općine Jelenje je odluku o priključenju LAG-u donijelo 17. veljače ove godine).

Lokalne akcijske grupe su partnerstva predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koja su osnovana s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije i provedbe LEADER i CLLD pristupa čija je svrha osmisliti lokalni razvoj pod vodstvom zajednice, tj. pomoći ljudima, udrugama, poduzećima i ostalima da razmotre potencijal svojega područja te potaknu provedbu kvalitetnih strategija održivog razvoja.

LAG je besplatni javni servis koji svojim članovima nudi savjetodavne usluge i pripremnu pomoć za realiziranje njihovih projektnih ideja te nudi informacije o dostupnim javnim izvorima financiranja na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, a organizira i razne edukativne radionice , osposobljavanja i sl.

PREDSTAVLJANJE ĆE SE ODRŽATI U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE JELENJE  25. OŽUJKA 2015. S POČETKOM U 18 SATI

Svi zainteresirani su dobrodošli!

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.