Cijenjeni Članovi i Korisnici ribarstvenog područja LAGuR “Vela vrata”,

pozivamo Vas na radionicu na temu “Predstavljanje procesa izrade Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR)” koju će predstaviti voditeljica LAGUR-a Anđela Cvjetković i stručna suradnica Eliana Zec Solina i raspravu “o potencijalima, resursnoj osnovi, izazovima i mogućnostima razvoja sektora ribarstva i akvakulture na LAGUR području za potrebe izrade SWOTanalize” koja će biti korištena u Lokalnoj razvojnoj straetigiji u Ribarstvu.

Radionica će se održati za sve zainteresirane u prostorijama Zgrade javne namjene (Barba Rike 5A) u četvrtak (09.03.2017) u 14:30, Mošćenička Draga odmah nakon sastanka Upravnog odbora LAGuR “Vela vrata” i Skupštine.

To je jedinstvena mogućnost da ribari, operateri u turizmu, predstavnici lokalnih samouprava i civilnog sektora (s područja Cresa, Malog Lošinja, Lovrana, Mošćeničke Drage i Opatije) iznesu svoje probleme u ribarstvenom području i pomognu nam s predviđanjem rješenja koje će se pretočiti u mjere koje će biti financirane preko Lokalne razvojne strategije u Ribarstvu. Za naše podruje je predviđeno 20 milijuna kuna sredstva za decentraliziranu provedbu mjera i potreba. Nadamo se Vašoj aktivnoj participaciji o našem zajedničkom životnom prostoru.

Za dodatne informacije molimo Vas da nam se obratite na mail: flag.velavrata@gmail.com ili na 0994742494.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.